جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70388تهرانپونک - میرزا باباییمستغلاتفروش1208,500,0001394/12/11
70389تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394/12/11
70390تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش754,200,000315,000,0001394/12/11
70404تهرانپونک - سردارآپارتمانفروش985,200,000509,600,0001394/12/11
70405تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش623,870,000240,000,0001394/12/11
70172تهرانپونک - میرزا باباییمستغلاتفروش1208,500,0001394/12/09
70173تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش1476,120,000900,000,0001394/12/09
70174تهرانپونکآپارتمانفروش1155,400,000621,000,0001394/12/09
69944تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1066,200,000657,200,0001394/12/05
69970تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394/12/05
69649تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش1585,500,000869,000,0001394/12/03
69650تهرانپونکآپارتمانفروش2405,500,0001,320,000,0001394/12/03
69653تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش933,300,000306,900,0001394/12/03
69654تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش756,100,000457,500,0001394/12/03
69427تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1325,300,000699,600,0001394/12/01
69428تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش975,200,000504,400,0001394/12/01
69333تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394/11/29
69334تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1154,500,000517,500,0001394/11/29
69335تهرانپونکآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001394/11/29
69336تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش815,700,000461,700,0001394/11/29
68962تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1626,600,0001,069,200,0001394/11/26
68963تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394/11/26
68964تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1154,500,000517,500,0001394/11/26
68965تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش1044,500,000468,000,0001394/11/26
68758تهرانپونکآپارتمانفروش1356,200,000837,000,0001394/11/24
68735تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1174,700,000549,900,0001394/11/24
68736تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش895,056,000450,000,0001394/11/24
68737تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1425,800,000823,600,0001394/11/24
68597تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394/11/21
68596تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش795,300,000418,700,0001394/11/21
Page top