جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72208تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش864,300,000369,800,0001395/01/24
72014تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1036,000,000618,000,0001395/01/23
72017تهرانسردار جنگل شمالیآپارتمانفروش846,000,000504,000,0001395/01/23
71887تهرانبلوار میرزاباباییآپارتمانفروش956,150,000584,250,0001395/01/22
71888تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش834,820,000400,000,0001395/01/22
71889تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش814,600,000372,600,0001395/01/22
71890تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1076,100,000652,700,0001395/01/22
71760تهرانبلوار قدسآپارتمانفروش935,200,000483,600,0001395/01/21
71774تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1336,300,000837,900,0001395/01/21
71591تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395/01/17
71470تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001395/01/16
71505تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش925,980,000550,000,0001395/01/16
71360تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001395/01/15
71361تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش814,800,000388,800,0001395/01/15
71385تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1255,800,000725,000,0001395/01/15
71310تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1606,200,000992,000,0001395/01/14
71262تهرانپونکآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001395/01/14
71298تهرانسردار جنگل شمالیآپارتمانفروش753,100,000230,000,0001395/01/14
71182تهرانایران زمین جنوبیآپارتمانفروش975,800,000562,600,0001394/12/24
71107تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394/12/22
71117تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1455,500,000797,500,0001394/12/22
70841تهرانپونکآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001394/12/17
70840تهرانشهرک همامستغلاتفروش1522,800,000,0001394/12/17
70850تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش783,975,000310,000,0001394/12/17
70691تهرانبلور عدلآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001394/12/15
70692تهرانپونک - 4 دیواریآپارتمانفروش1063,700,000392,200,0001394/12/15
70693تهرانپونکآپارتمانفروش1324,500,000594,000,0001394/12/15
70694تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001394/12/15
70695تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش683,800,000258,400,0001394/12/15
70387تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش906,300,000567,000,0001394/12/11
Page top