املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شهرزيبا

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24841تهرانشهرزیباآپارتمانفروش505,000,000250,000,0001393-08-20
24842تهرانشهرزیباآپارتمانفروش703,800,000266,000,0001393-08-20
24272تهرانشهرزیباآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001393-08-17
24303تهرانشهرزیباآپارتمانفروش1786,180,0001,100,000,0001393-08-17
23754تهرانشهر زیباآپارتمانفروش784,150,000323,700,0001393-08-10
23755تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1124,100,000459,200,0001393-08-10
23756تهرانشهر زیباآپارتمانفروش863,260,000280,000,0001393-08-10
21773تهرانشهرزیباآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001393-07-23
21088تهرانشهرزیباآپارتمانفروش654,600,000299,000,0001393-07-17
21089تهرانشهرزیباآپارتمانفروش804,375,000350,000,0001393-07-17
21119تهرانشهرزیباآپارتمانفروش1204,200,000504,000,0001393-07-17
20830تهرانشهرزيباآپارتمانفروش1055,350,000561,750,0001393-07-14
20831تهرانشهرزيباآپارتمانفروش734,800,000350,400,0001393-07-14
18845تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1554,500,000697,500,0001393-06-30
18846تهرانشهر زیباآپارتمانفروش784,300,000335,400,0001393-06-30
18847تهرانشهر زیباآپارتمانفروش884,000,000352,000,0001393-06-30
18848تهرانشهر زیبااداریفروش764,500,000342,000,0001393-06-30
18849تهرانشهرزیباآپارتمانفروش1003,200,000320,000,0001393-06-30
18850تهرانشهر زیباآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393-06-30
16266تهرانشهر زیباآپارتمانفروش783,300,000250,800,0001393-06-13
16234تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1104,900,000539,000,0001393-06-13
14978تهرانشهرزیبا - بلوار تعاون آپارتمانفروش70290,000,0001393-03-12
14838تهرانشهرزيبا - خیابان احمد کاشانیآپارتمانفروش120کارشناسیکارشناسی1393-02-17
14840تهرانشهرزيبا - خیابان احمد کاشانیتجاریفروش120کارشناسیکارشناسی1393-02-17
14202تهرانشهرزيبا - خیابان سازمان آبآپارتمانفروش1083,500,000380,000,0001392-07-13
12300تهرانشهرزیبا، ابتداي شهرانآپارتمانفروش753,300,000247,000,0001391-03-24
Page top