املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شهرزيبا

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73512تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1536,200,000948,600,0001395-02-07
73511تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش834,000,000332,000,0001395-02-07
73524تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش933,900,000362,700,0001395-02-07
73537تهرانشهر زیباآپارتمانفروش2005,000,0001,000,000,0001395-02-07
73400تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1045,300,000551,200,0001395-02-06
73229تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش975,900,000572,300,0001395-02-05
73237تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001395-02-05
73233تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1244,200,000520,800,0001395-02-05
72825تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001395-01-31
72958تهرانبلوارتعاونآپارتمانفروش1045,300,000551,200,0001395-01-31
72585تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش564,600,000257,600,0001395-01-29
72586تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1204,600,0001395-01-29
72456تهرانشهر زیباآپارتمانفروش733,770,000275,000,0001395-01-26
72317تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395-01-25
72181تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1124,555,000510,000,0001395-01-24
72036تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1304,800,000624,000,0001395-01-23
71808تهرانشهر زیباآپارتمانفروش733,770,000275,000,0001395-01-21
71810تهرانشهر زیبا آپارتمانفروش1003,700,000370,000,0001395-01-21
71812تهرانبلوار تعاون آپارتمانفروش1304,200,000546,000,0001395-01-21
71478تهرانشهر زیبامستغلاتفروش150540,000,0001395-01-16
71377تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1065,300,000561,800,0001395-01-15
71398تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001395-01-15
71255تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش8038,750,000310,000,0001395-01-14
71257تهرانشهر زیباآپارتمانفروش724,030,000290,000,0001395-01-14
71267تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1093,800,000414,200,0001395-01-14
71281تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1274,300,000546,100,0001395-01-14
71217تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش604,500,000270,000,0001394-12-24
71218تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1105,200,000572,000,0001394-12-24
71219تهرانشهر زیباآپارتمانفروش15245,000,000684,000,0001394-12-24
71092تهرانشهر زیباآپارتمانفروش604,300,000258,000,0001394-12-23
Page top