جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60426تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش604,200,000252,000,0001394/08/23
56780تهرانشهر زیباآپارتمانفروش107450,000,000450,000,0001394/07/13
51103تهران شهر زیباآپارتمانفروش953,950,000375,250,0001394/05/27
50425تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001394/05/12
26605تهرانشهرزیباآپارتمانفروش1245,200,000644,800,0001393/09/09
26606تهرانشهرزیباآپارتمانفروش923,200,000294,400,0001393/09/09
24841تهرانشهرزیباآپارتمانفروش505,000,000250,000,0001393/08/20
24842تهرانشهرزیباآپارتمانفروش703,800,000266,000,0001393/08/20
24272تهرانشهرزیباآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001393/08/17
24303تهرانشهرزیباآپارتمانفروش1786,180,0001,100,000,0001393/08/17
23754تهرانشهر زیباآپارتمانفروش784,150,000323,700,0001393/08/10
23755تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1124,100,000459,200,0001393/08/10
23756تهرانشهر زیباآپارتمانفروش863,260,000280,000,0001393/08/10
21773تهرانشهرزیباآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001393/07/23
21088تهرانشهرزیباآپارتمانفروش654,600,000299,000,0001393/07/17
21089تهرانشهرزیباآپارتمانفروش804,375,000350,000,0001393/07/17
21119تهرانشهرزیباآپارتمانفروش1204,200,000504,000,0001393/07/17
20830تهرانشهرزيباآپارتمانفروش1055,350,000561,750,0001393/07/14
20831تهرانشهرزيباآپارتمانفروش734,800,000350,400,0001393/07/14
18845تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1554,500,000697,500,0001393/06/30
18846تهرانشهر زیباآپارتمانفروش784,300,000335,400,0001393/06/30
18847تهرانشهر زیباآپارتمانفروش884,000,000352,000,0001393/06/30
18848تهرانشهر زیبااداریفروش764,500,000342,000,0001393/06/30
18849تهرانشهرزیباآپارتمانفروش1003,200,000320,000,0001393/06/30
18850تهرانشهر زیباآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393/06/30
16266تهرانشهر زیباآپارتمانفروش783,300,000250,800,0001393/06/13
16234تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1104,900,000539,000,0001393/06/13
14978تهرانشهرزیبا - بلوار تعاون آپارتمانفروش70290,000,0001393/03/12
14838تهرانشهرزيبا - خیابان احمد کاشانیآپارتمانفروش120کارشناسیکارشناسی1393/02/17
14840تهرانشهرزيبا - خیابان احمد کاشانیتجاریفروش120کارشناسیکارشناسی1393/02/17
Page top