جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71257تهرانشهر زیباآپارتمانفروش724,030,000290,000,0001395/01/14
71267تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1093,800,000414,200,0001395/01/14
71281تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1274,300,000546,100,0001395/01/14
71217تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش604,500,000270,000,0001394/12/24
71218تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1105,200,000572,000,0001394/12/24
71219تهرانشهر زیباآپارتمانفروش15245,000,000684,000,0001394/12/24
71092تهرانشهر زیباآپارتمانفروش604,300,000258,000,0001394/12/23
71114تهرانبلوار تعاونآپارتمانپیش فروش1073,400,000363,800,0001394/12/22
70761تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1605,000,000800,000,0001394/12/16
70760تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1234,600,000565,800,0001394/12/16
70624تهرانشهرزیباآپارتمانفروش983,571,000350,000,0001394/12/13
70517تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1234,600,000565,800,0001394/12/12
70518تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1323,550,000468,600,0001394/12/12
70531تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1234,850,000596,550,0001394/12/12
70287تهرانشهر زیباآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394/12/10
70288تهرانشهر زیباآپارتمانفروش983,570,000350,000,0001394/12/10
69625تهرانآلاله غربیآپارتمانفروش1043,900,000406,000,0001394/12/05
69628تهرانبلوار جوانمردانآپارتمانفروش903,900,000351,000,0001394/12/05
69789تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1005,400,000540,000,0001394/12/04
69797تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1054,200,000441,000,0001394/12/04
69804تهرانشهر زیباآپارتمانفروش703,677,000250,000,0001394/12/04
69805تهراناندیشه شمالیآپارتمانفروش763,953,000273,000,0001394/12/04
69812تهرانشهر زیباآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394/12/04
69816تهرانشهر زیباآپارتمانفروش604,500,000270,000,0001394/12/04
69818تهرانشهر زیباآپارتمانفروش954,500,000427,500,0001394/12/04
60426تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش604,200,000252,000,0001394/08/23
56780تهرانشهر زیباآپارتمانفروش107450,000,000450,000,0001394/07/13
51103تهران شهر زیباآپارتمانفروش953,950,000375,250,0001394/05/27
50425تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001394/05/12
26605تهرانشهرزیباآپارتمانفروش1245,200,000644,800,0001393/09/09
Page top