جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79667تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1453,100,000449,500,0001395/05/02
74850تهراناندیشه جنوبیآپارتمانفروش673,730,000250,000,0001395/03/04
74238تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1023,677,000375,000,0001395/02/14
74239تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1234,200,000516,600,0001395/02/14
74095تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001395/02/13
73964تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1265,200,000655,200,0001395/02/12
73965تهرانشهر زیباآپارتمانفروش654,538,000295,000,0001395/02/12
73512تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1536,200,000948,600,0001395/02/07
73511تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش834,000,000332,000,0001395/02/07
73524تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش933,900,000362,700,0001395/02/07
73537تهرانشهر زیباآپارتمانفروش2005,000,0001,000,000,0001395/02/07
73400تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1045,300,000551,200,0001395/02/06
73229تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش975,900,000572,300,0001395/02/05
73237تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001395/02/05
73233تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1244,200,000520,800,0001395/02/05
72825تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001395/01/31
72958تهرانبلوارتعاونآپارتمانفروش1045,300,000551,200,0001395/01/31
72585تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش564,600,000257,600,0001395/01/29
72586تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1204,600,0001395/01/29
72456تهرانشهر زیباآپارتمانفروش733,770,000275,000,0001395/01/26
72317تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395/01/25
72181تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1124,555,000510,000,0001395/01/24
72036تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1304,800,000624,000,0001395/01/23
71808تهرانشهر زیباآپارتمانفروش733,770,000275,000,0001395/01/21
71810تهرانشهر زیبا آپارتمانفروش1003,700,000370,000,0001395/01/21
71812تهرانبلوار تعاون آپارتمانفروش1304,200,000546,000,0001395/01/21
71478تهرانشهر زیبامستغلاتفروش150540,000,0001395/01/16
71377تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1065,300,000561,800,0001395/01/15
71398تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001395/01/15
71255تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش8038,750,000310,000,0001395/01/14
Page top