جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87995تهرانشهر زیباآپارتمانرهن و اجاره861,200,00050,000,0001395/08/01
87433تهرانشهر زیباآپارتمانرهن و اجاره821,550,00020,000,0001395/07/25
87339تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش675,800,000388,600,0001395/07/25
86919تهرانبلوار تعاوناداریرهن و اجاره1482,800,00050,000,0001395/07/15
86918تهرانآلاله شرقیآپارتمانرهن و اجاره1001,200,00080,000,0001395/07/15
84513تهرانشهرزیباآپارتمانخرید654,500,000196,000,0001395/07/14
85393تهراناندیشه شمالیآپارتمانرهن125100,000,0001395/06/28
84268تهرانبلوار تعاونآپارتمانرهن118110,000,0001395/06/15
84266تهراناندیشه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1251,800,00060,000,0001395/06/15
84120تهرانشهر زیباآپارتمانرهن و اجاره100900,00055,000,0001395/06/14
83993تهرانبلوار تعاونآپارتمانرهن و اجاره118450,00090,000,0001395/06/13
83739تهرانبلوارتعاونآپارتمانرهن9080,000,0001395/06/10
83343تهرانبلوار تعاونآپارتمانرهن9380,000,0001395/06/07
83263تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1123,800,000425,600,0001395/06/07
83262تهرانشهر زیباآپارتمانفروش933,600,000334,800,0001395/06/07
83261تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش974,200,000407,400,0001395/06/07
83047تهرانبلوار آلالهآپارتمانرهن8580,000,0001395/06/03
83004تهرانشهر زیباآپارتمانفروش984,000,000392,000,0001395/06/03
83003تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1204,400,000528,000,0001395/06/03
83002تهرانشهر زیباآپارتمانفروش903,700,000333,000,0001395/06/03
82329تهرانشهر زیباآپارتمانفروش976,200,000601,400,0001395/05/27
82328تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001395/05/27
82327تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1224,600,000561,200,0001395/05/27
82152تهرانشهر زیباآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001395/05/26
81991تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1355,000,000675,000,0001395/05/25
81990تهرانبلوار تعاون آپارتمانفروش923,967,000365,000,0001395/05/25
81478تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1375,839,000800,000,0001395/05/20
81202تهرانآلاله شرقیآپارتمانفروش152کارشناسیکارشناسی1395/05/18
80102تهرانشهر زیباآپارتمانفروش824,268,000350,000,0001395/05/07
79815تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1163,448,000400,000,0001395/05/04
Page top