جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20911تهرانشهران _ کوهسارآپارتمانفروش1734,000,000692,000,0001393/07/14
20922تهرانشهرانمغازهفروش149,000,000126,000,0001393/07/14
20772تهران شهران - کوهسارآپارتمانفروش553,640,000200,000,0001393/07/12
20657تهرانشهرانآپارتمانفروش602,500,000150,000,0001393/07/10
20659تهرانشهران - کوهسار آپارتمانفروش592,900,000171,500,0001393/07/10
20661تهرانشهران - کن آپارتمانفروش813,100,000250,000,0001393/07/10
20010تهرانشهرانآپارتمانفروش513,950,000200,000,0001393/07/07
20011تهرانشهرانآپارتمانفروش684,400,000299,200,0001393/07/07
18843تهرانشهرانآپارتمانفروش684,830,000328,000,0001393/06/30
18844تهرانشهران _ کوهسارآپارتمانفروش1204,600,000552,000,0001393/06/30
16529تهرانشهرانآپارتمانفروش763,600,000273,600,0001393/06/15
16531تهرانشهرانآپارتمانفروش1574,300,000675,100,0001393/06/15
16263تهرانشهرانآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001393/06/13
16253تهرانشهرانآپارتمانفروش1085,500,000594,000,0001393/06/13
16242تهرانشهراناداریفروش1055,500,000577,500,0001393/06/13
16235تهرانشهرانآپارتمانفروش953,950,000375,250,0001393/06/13
16233تهرانشهرانآپارتمانفروش945,500,000517,000,0001393/06/13
15758تهرانشهران آپارتمانفروش505,500,000275,000,0001393/06/10
15170تهرانخیابان شهرانآپارتمانفروش1225,400,000658,800,0001393/04/14
13973تهرانشهران - خیابان مجیدعباسیآپارتمانفروش554,000,000220,000,0001392/07/06
13969تهرانشهران - خیابان شهید طوقانیآپارتمانفروش506,000,000300,000,0001392/05/03
13959تهرانشهران - خیابان مخابراتآپارتمانفروش2306,400,000800,000,0001392/05/02
13580تهرانشهران - بالاتر از امام زاده شعیبویلافروش1,000700,000700,000,0001391/12/02
13127تهرانشهران - شهرک بهارانآپارتمانفروش1462,200,000321,000,0001391/07/30
13116تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش1423,000,000426,000,0001391/07/24
12911تهرانشهران - فلكه اولآپارتمانفروش532,850,000152,000,0001391/06/19
12739تهرانشهران - خیابان طوقانیآپارتمانفروش743,550,000262,700,0001391/05/24
12548تهرانمطهریآپارتمانفروش582,600,000150,800,0001391/05/20
12564تهرانابتدای کوهسارآپارتمانفروش772,550,000195,000,0001391/04/23
12505تهرانشهرانآپارتمانفروش702,643,000185,000,0001391/04/10
Page top