جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87993تهرانشهرانآپارتمانرهن و اجاره1452,100,00040,000,0001395/08/02
86074تهرانشهران - کوهسارآپارتمانرهن9595,000,0001395/07/05
84909تهرانشهرانآپارتمانرهن96100,000,0001395/06/23
84118تهرانباکری شمالیآپارتمانرهن6570,000,0001395/06/14
84117تهرانشهرانآپارتمانرهن5065,000,0001395/06/14
83345تهرانبلوار کوهسار آپارتمانرهن135110,000,0001395/06/07
83344تهرانشهرانآپارتمانرهن و اجاره1402,300,00030,000,0001395/06/07
83158تهرانشهرانآپارتمانرهن و اجاره1052,000,00015,000,0001395/06/04
83157تهرانشهرانآپارتمانرهن و اجاره1402,300,00040,000,0001395/06/04
82805تهرانبلوار کوهسارآپارتمانرهن135110,000,0001395/06/01
81143تهرانشهرانویلارهن260350,000,0001395/05/17
78036تهرانشهران - كوهسارآپارتمانفروش604,300,000260,000,0001395/04/15
76431تهرانشهران - کوهسارکلنگیفروش2005,000,0004,300,000,0001395/03/25
76348تهرانشهران - کنویلارهن850200,000,0001395/03/24
75027تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش904,500,000400,000,0001395/03/06
48627تهران کن - الغدیرزمینفروش4543,300,0001,500,000,0001395/02/21
73962تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش1044,300,000447,200,0001395/02/12
73508تهرانشهرانآپارتمانفروش1327,000,000924,000,0001395/02/07
73509تهرانشهرانآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001395/02/07
73219تهرانشهران - کوهسارآپارتمانمعاوضه1783,550,0001395/02/04
61850تهرانشهرانآپارتمانفروش405,500,000220,000,0001394/09/07
55885تهرانشهرانآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394/07/04
55886تهرانشهرزيباآپارتمانفروش1254,500,000565,000,0001394/07/04
50270تهرانشهران - سمیهآپارتمانفروش523,800,000197,000,0001394/05/27
48615تهرانشهران - یکمآپارتمانمعاوضه1055,200,000546,000,0001394/04/27
20009تهرانشهرانآپارتمانفروش505,200,000260,000,0001393/10/13
29526تهرانشهرانآپارتمانفروش714,200,000300,000,0001393/10/06
26755تهرانشهرانآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001393/09/10
26756تهرانشهرانآپارتمانفروش704,600,000322,000,0001393/09/10
25466تهرانشهرانآپارتمانفروش823,850,000315,700,0001393/08/25
Page top