جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48594تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش734,100,000300,000,0001394/04/25
48258تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001394/04/22
48259تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1305,700,000741,000,0001394/04/22
47043تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش974,580,000445,000,0001394/04/08
47044تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1305,600,000728,000,0001394/04/08
46605تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394/04/06
44004تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1205,600,000672,000,0001394/03/11
44013تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش66010,000,0005,000,000,0001394/03/11
43174تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1355,500,000742,499,9681394/03/04
43175تهرانشاهین جنوبیکلنگیفروش1209,500,0001,453,500,0001394/03/04
33635تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش909,000,0001393/11/10
27238تهرانشاهین شمالی آپارتمانفروش735,100,000372,000,0001393/09/14
26980تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001393/09/12
26982تهرانشاهین جنوبیمغازهفروش20480,000,0001393/09/12
26983تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش784,500,000350,000,0001393/09/12
25456تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1033,600,000370,800,0001393/08/25
25457تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش744,800,000355,000,0001393/08/25
25488تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1005,100,000510,000,0001393/08/25
25503تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1154,800,000552,000,0001393/08/25
24776تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش965,200,000499,200,0001393/08/20
24267تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1266,300,000793,800,0001393/08/17
24268تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001393/08/17
24277تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1105,100,000647,700,0001393/08/17
24297تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1175,900,000690,300,0001393/08/17
21772تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش673,650,000244,550,0001393/07/23
21389تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001393/07/19
21083تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1305,300,000689,000,0001393/07/17
21084تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1226,500,000797,000,0001393/07/17
21118تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش955,300,000503,500,0001393/07/17
20810تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش115کارشناسیکارشناسی1393/07/14
Page top