جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
54674تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1145,300,000604,200,0001394-06-22
53413تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1485,500,000814,000,0001394-06-11
52039تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش4209,000,0001,890,000,0001394-05-31
51726تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1345,200,000696,800,0001394-05-24
51042تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش4209,220,0002,630,000,0001394-05-17
50467تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1455,800,000841,000,0001394-05-12
45991تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش663,800,000250,800,0001394-05-11
48594تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش734,100,000300,000,0001394-04-25
48258تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001394-04-22
48259تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1305,700,000741,000,0001394-04-22
47043تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش974,580,000445,000,0001394-04-08
47044تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1305,600,000728,000,0001394-04-08
46605تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394-04-06
44004تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1205,600,000672,000,0001394-03-11
44013تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش66010,000,0005,000,000,0001394-03-11
43174تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1355,500,000742,499,9681394-03-04
43175تهرانشاهین جنوبیکلنگیفروش1209,500,0001,453,500,0001394-03-04
33635تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش909,000,0001393-11-10
27238تهرانشاهین شمالی آپارتمانفروش735,100,000372,000,0001393-09-14
26980تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001393-09-12
26982تهرانشاهین جنوبیمغازهفروش20480,000,0001393-09-12
26983تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش784,500,000350,000,0001393-09-12
25456تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1033,600,000370,800,0001393-08-25
25457تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش744,800,000355,000,0001393-08-25
25488تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1005,100,000510,000,0001393-08-25
25503تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1154,800,000552,000,0001393-08-25
24776تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش965,200,000499,200,0001393-08-20
24267تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1266,300,000793,800,0001393-08-17
24268تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001393-08-17
24277تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1105,100,000647,700,0001393-08-17
Page top