جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68975تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش944,700,000441,800,0001394/11/26
68746تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1075,700,000609,900,0001394/11/24
68745تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1125,500,000616,000,0001394/11/24
68602تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1085,200,000561,600,0001394/11/21
68022تهرانشاهین شمالیمستغلاتفروش7656,300,0004,820,000,0001394/11/15
68049تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش1658,000,000800,000,0001394/11/15
66728تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش1088,500,000748,000,0001394/11/03
66455تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001394/10/27
66454تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001394/10/27
65892تهرانشاهین شمالیزمینفروش1,9007,500,00014,250,000,0001394/10/21
65736تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394/10/20
65234تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1084,900,000529,200,0001394/10/14
64979تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش3789,500,0001,776,500,0001394/10/12
63661تهرانشاهین شمالیمستغلاتفروش7256,000,0004,350,000,0001394/09/29
63408تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1314,800,000628,800,0001394/09/26
63410تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394/09/26
62618تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1064,800,000508,800,0001394/09/17
62039تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1424,700,000667,400,0001394/09/09
58950تهرانشاهین شمالیمستغلاتفروش865,500,000473,000,0001394/08/07
58665تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1506,300,000945,000,0001394/08/04
58086تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1185,500,000649,000,0001394/07/27
57477تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش9309,000,0001394/07/21
56941تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش975,200,000504,400,0001394/07/14
56014تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1074,800,000513,600,0001394/07/05
54674تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1145,300,000604,200,0001394/06/22
53413تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1485,500,000814,000,0001394/06/11
52039تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش4209,000,0001,890,000,0001394/05/31
51726تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1345,200,000696,800,0001394/05/24
51042تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش4209,220,0002,630,000,0001394/05/17
50467تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1455,800,000841,000,0001394/05/12
Page top