املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شاهین

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
74094تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1324,700,000620,400,0001395-02-13
73515تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1105,700,000627,000,0001395-02-07
73238تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش884,800,0001395-02-05
73123تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش684,191,000285,000,0001395-02-04
71490تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1275,500,000698,500,0001395-01-16
71396تهرانشاهین جنوبیکلنگیفروش12010,000,0001395-01-15
70395تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1024,800,000489,600,0001394-12-11
69966تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1144,210,000480,000,0001394-12-05
69811تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1255,400,000675,000,0001394-12-04
69660تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1335,700,000758,100,0001394-12-03
69346تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1085,200,000561,600,0001394-11-29
69347تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1354,445,000600,000,0001394-11-29
68974تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1204,200,000504,000,0001394-11-26
68975تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش944,700,000441,800,0001394-11-26
68746تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1075,700,000609,900,0001394-11-24
68745تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1125,500,000616,000,0001394-11-24
68602تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1085,200,000561,600,0001394-11-21
68022تهرانشاهین شمالیمستغلاتفروش7656,300,0004,820,000,0001394-11-15
68049تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش1658,000,000800,000,0001394-11-15
66728تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش1088,500,000748,000,0001394-11-03
66455تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001394-10-27
66454تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001394-10-27
65892تهرانشاهین شمالیزمینفروش1,9007,500,00014,250,000,0001394-10-21
65736تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394-10-20
65234تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1084,900,000529,200,0001394-10-14
64979تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش3789,500,0001,776,500,0001394-10-12
63661تهرانشاهین شمالیمستغلاتفروش7256,000,0004,350,000,0001394-09-29
63408تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1314,800,000628,800,0001394-09-26
63410تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394-09-26
62618تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1064,800,000508,800,0001394-09-17
Page top