املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شاهین

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85816تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1056,700,000703,500,0001395/07/04
84607تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001395/06/17
84606تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش165کارشناسیکارشناسی1395/06/17
83900تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش695,500,000379,500,0001395/06/13
83814تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش805,875,000470,000,0001395/06/11
83813تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش28614,000,0001395/06/11
83812تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش936,800,000632,400,0001395/06/11
83260تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001395-06-07
82999تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1235,500,000676,500,0001395-06-03
82998تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش903,888,000350,000,0001395-06-03
82326تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش645,200,000332,800,0001395-05-27
82325تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001395-05-27
82324تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1114,200,000466,200,0001395-05-27
82169تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1355,300,000715,500,0001395-05-26
81988تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش703,800,000266,000,0001395-05-25
81987تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001395-05-25
81986تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001395-05-25
81626تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1355,300,000715,500,0001395-05-21
80444تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1165,000,000580,000,0001395-05-12
80443تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1295,300,000683,700,0001395-05-12
80117تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001395-05-07
80114تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش824,200,000344,400,0001395-05-07
79518تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1505,000,000750,000,0001395-04-30
78898تهرانشاهین جنوبی آپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395-04-25
78674تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1406,200,000868,496,0001395-04-23
78177تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1225,250,000640,500,0001395-04-20
76528تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1255,200,0001395-03-30
74793تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش774,200,000323,400,0001395-03-04
74241تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش944,700,000441,800,0001395-02-14
74255تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001395-02-14
Page top