جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82999تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1235,500,000676,500,0001395-06-03
82998تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش903,888,000350,000,0001395-06-03
82326تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش645,200,000332,800,0001395-05-27
82325تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001395-05-27
82324تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1114,200,000466,200,0001395-05-27
82169تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1355,300,000715,500,0001395-05-26
81988تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش703,800,000266,000,0001395-05-25
81987تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001395-05-25
81986تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001395-05-25
81626تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1355,300,000715,500,0001395-05-21
80444تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1165,000,000580,000,0001395-05-12
80443تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1295,300,000683,700,0001395-05-12
80117تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001395-05-07
80114تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش824,200,000344,400,0001395-05-07
79518تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1505,000,000750,000,0001395-04-30
78898تهرانشاهین جنوبی آپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395-04-25
78674تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1406,200,000868,496,0001395-04-23
78177تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1225,250,000640,500,0001395-04-20
76528تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1255,200,0001395-03-30
74793تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش774,200,000323,400,0001395-03-04
74241تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش944,700,000441,800,0001395-02-14
74255تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001395-02-14
74094تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1324,700,000620,400,0001395-02-13
73515تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1105,700,000627,000,0001395-02-07
73238تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش884,800,0001395-02-05
73123تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش684,191,000285,000,0001395-02-04
71490تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1275,500,000698,500,0001395-01-16
71396تهرانشاهین جنوبیکلنگیفروش12010,000,0001395-01-15
70395تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1024,800,000489,600,0001394-12-11
69966تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1144,210,000480,000,0001394-12-05
Page top