جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
81987تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001395/05/25
81986تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001395/05/25
81626تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1355,300,000715,500,0001395/05/21
80444تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1165,000,000580,000,0001395/05/12
80443تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1295,300,000683,700,0001395/05/12
80117تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001395/05/07
80114تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش824,200,000344,400,0001395/05/07
79518تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1505,000,000750,000,0001395/04/30
78898تهرانشاهین جنوبی آپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395/04/25
78674تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1406,200,000868,496,0001395/04/23
78177تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1225,250,000640,500,0001395/04/20
76528تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1255,200,0001395/03/30
74793تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش774,200,000323,400,0001395/03/04
74241تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش944,700,000441,800,0001395/02/14
74255تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001395/02/14
74094تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1324,700,000620,400,0001395/02/13
73515تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1105,700,000627,000,0001395/02/07
73238تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش884,800,0001395/02/05
73123تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش684,191,000285,000,0001395/02/04
71490تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1275,500,000698,500,0001395/01/16
71396تهرانشاهین جنوبیکلنگیفروش12010,000,0001395/01/15
70395تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1024,800,000489,600,0001394/12/11
69966تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1144,210,000480,000,0001394/12/05
69811تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1255,400,000675,000,0001394/12/04
69660تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1335,700,000758,100,0001394/12/03
69346تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1085,200,000561,600,0001394/11/29
69347تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1354,445,000600,000,0001394/11/29
68974تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1204,200,000504,000,0001394/11/26
68975تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش944,700,000441,800,0001394/11/26
68746تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1075,700,000609,900,0001394/11/24
Page top