جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
91954تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره65900,00040,000,0001395/09/09
90982تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره75900,00020,000,0001395/08/26
90980تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره1361,500,00055,000,0001395/08/26
90749تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش145کارشناسیکارشناسی1395/08/25
90274تهرانشهرانآپارتمانرهن و اجاره1042,000,00060,000,0001395/08/22
90205تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001395/08/22
90204تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1275,500,000698,500,0001395/08/22
88770تهرانشاهین شمالیمغازهرهن و اجاره15020,000,000300,000,0001395/08/20
89994تهرانشاهین شمالیاداریرهن85110,000,0001395/08/19
89830تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره801,500,00040,000,0001395/08/18
89365تهرانهشتم مخابراتآپارتمانرهن و اجاره701,200,00040,000,0001395/08/12
89364تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن115150,000,0001395/08/12
88922تهرانشاهینآپارتمانرهن و اجاره114500,00060,000,0001395/08/09
88921تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره761,500,00050,000,0001395/08/09
88641تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش784,800,000380,000,0001395/08/05
88299تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره94کارشناسیکارشناسی1395/08/03
87392تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره851,500,00030,000,0001395/07/25
87309تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001395/07/24
86878تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره801,000,00050,000,0001395/07/15
86577تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره60600,00040,000,0001395/07/11
86044تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن128200,000,0001395/07/05
85818تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1346,200,000830,800,0001395/07/04
85816تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1056,700,000703,500,0001395/07/04
84607تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001395/06/17
84606تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش165کارشناسیکارشناسی1395/06/17
83900تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش695,500,000379,500,0001395/06/13
83814تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش805,875,000470,000,0001395/06/11
83813تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش28614,000,0001395/06/11
83812تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش936,800,000632,400,0001395/06/11
83260تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001395-06-07
Page top