جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88299تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره94کارشناسیکارشناسی1395/08/03
87392تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره851,500,00030,000,0001395/07/25
87309تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001395/07/24
86878تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره801,000,00050,000,0001395/07/15
86577تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره60600,00040,000,0001395/07/11
86044تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن128200,000,0001395/07/05
85818تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1346,200,000830,800,0001395/07/04
85816تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1056,700,000703,500,0001395/07/04
85167تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره1151,800,00030,000,0001395/06/25
85062تهرانشاهینآپارتمانرهن6570,000,0001395/06/24
84607تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001395/06/17
84606تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش165کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84431تهرانشاهینآپارتمانرهن6570,000,0001395/06/16
84252تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره1301,800,00060,000,0001395/06/15
84122تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00040,000,0001395/06/14
83900تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش695,500,000379,500,0001395/06/13
83814تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش805,875,000470,000,0001395/06/11
83813تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش28614,000,0001395/06/11
83812تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش936,800,000632,400,0001395/06/11
83735تهرانشاهین جنوبیآپارتمانرهن و اجاره801,000,00050,000,0001395/06/10
83733تهرانمجاهد کبیرآپارتمانرهن6570,000,0001395/06/10
83451تهرانشاهین جنوبیآپارتمانرهن و اجاره681,500,00025,000,0001395/06/08
83260تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001395/06/07
83079تهرانشاهین جنوبیمغازهرهن و اجاره56کارشناسیکارشناسی1395/06/03
82999تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1235,500,000676,500,0001395/06/03
82998تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش903,888,000350,000,0001395/06/03
82326تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش645,200,000332,800,0001395/05/27
82325تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001395/05/27
82324تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1114,200,000466,200,0001395/05/27
82169تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1355,300,000715,500,0001395/05/26
Page top