املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سازمان برنامه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80111تهرانسازمان مرکزیآپارتمانفروش673,955,000265,000,0001395-05-07
79823تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش854,117,000350,000,0001395-05-04
79666تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش943,830,000360,000,0001395-05-02
79510تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش805,600,000448,000,0001395-04-30
78750تهرانسازمان برنامه آپارتمانفروش1805,000,000900,000,0001395-04-23
78162تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1304,800,000624,000,0001395-04-20
74782تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001395-03-04
72979تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش765,200,000395,200,0001395-02-01
72984تهرانسازمان برنامهآپارتمانفروش1225,500,000671,000,0001395-02-01
72573تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش734,000,000292,000,0001395-01-29
71765تهرانسازمان برنامه شمالی آپارتمانفروش986,125,000600,000,0001395-01-21
71186تهرانسازمان برنامه مرکزیآپارتمانفروش806,300,000504,000,0001394-12-24
70411تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394-12-11
69632تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش904,666,000420,000,0001394-12-03
69351تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1726,200,0001,066,400,0001394-11-29
68987تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1134,100,000463,300,0001394-11-26
68610تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1134,100,000463,300,0001394-11-21
68341تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1075,800,000620,600,0001394-11-19
68131تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش5856,800,0003,978,000,0001394-11-17
68138تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394-11-17
67430تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1216,500,000786,500,0001394-11-08
67115تهرانسازمان شمالیکلنگیفروش45610,500,0002,992,500,0001394-11-06
66852تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش713,700,000262,700,0001394-11-04
66860تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش1405,200,000728,000,0001394-11-04
66861تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1377,000,000959,000,0001394-11-04
66619تهرانسازمان مركزیآپارتمانمعاوضه1035,200,000535,600,0001394-11-01
66465تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش975,200,000504,400,0001394-10-27
66447تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1256,200,000775,000,0001394-10-27
65913تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1225,500,000671,000,0001394-10-22
65720تهرانسازمان جنوبیکلنگیفروش6309,500,0005,937,500,0001394-10-20
Page top