جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92170تهرانسازمان برنامهآپارتمانفروش984,950,000485,100,0001395/09/13
92110تهرانسازمان شمالیآپارتمانرهن7095,000,0001395/09/11
92068تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش734,000,000292,000,0001395/09/11
91576تهرانسازمان برنامه مرکزیآپارتمانرهن و اجاره1202,500,00020,000,0001395/09/03
91067تهرانسازمان برنامه مرکزیآپارتمانرهن و اجاره831,700,00020,000,0001395/08/27
88233تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1357,000,0001395/08/03
87496تهرانسازمان برنامهمستغلاتفروش32714,000,0003,990,000,0001395/07/26
87495تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1014,000,000404,000,0001395/07/26
87277تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1067,000,0001395/07/24
86644تهرانسازمان مرکزیآپارتمانرهن و اجاره2403,000,00030,000,0001395/07/13
83975تهرانسازمان برنامهآپارتماناجاره1055,800,0001395/07/07
78894تهراندو یست دستگاهآپارتماناجاره1085,700,0001395/07/07
86135تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1085,300,000572,400,0001395/07/06
85837تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش964,500,000432,000,0001395/07/04
83240تهرانسازمان برنامهآپارتمانفروش1364,400,000598,000,0001395-06-06
83239تهران200 دستگاهآپارتمانفروش1606,200,000990,000,0001395-06-06
82153تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1145,614,000640,000,0001395-05-26
81789تهرانسازمان برنامهآپارتمانفروش1045,700,000592,800,0001395-05-23
81788تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1726,200,0001,066,400,0001395-05-23
81479تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1666,500,0001,079,000,0001395-05-20
81216تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1726,100,0001,050,000,0001395-05-18
80933تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1156,300,000724,500,0001395-05-16
80929تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1307,200,000936,000,0001395-05-15
80840تهرانسازمان مرکزیآپارتمانفروش1366,000,000816,000,0001395-05-14
80831تهرانسازمان برنامهآپارتمانفروش945,500,000517,000,0001395-05-14
80550تهراندویست دستگاهمستغلاتفروش37210,500,000265,000,0001395-05-12
80426تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001395-05-12
80309تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1307,200,0009,360,0001395-05-10
80111تهرانسازمان مرکزیآپارتمانفروش673,955,000265,000,0001395-05-07
79823تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش854,117,000350,000,0001395-05-04
Page top