جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
50055تهرانسازمان شمالیکلنگیفروش40513,000,0004,810,000,0001394/05/10
49020تهرانسازمان شمالیمستغلاتفروش28014,110,0002,400,000,0001394/05/01
48717تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش935,800,000539,400,0001394/04/29
47977تهرانسازمان مركزيآپارتمانفروش945,800,000542,200,0001394/04/20
47006تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1456,300,000913,500,0001394/04/08
46623تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش915,500,000500,500,0001394/04/06
46165تهرانسازمان مركزيآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001394/04/02
45840تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1134,500,000508,500,0001394/03/31
45640تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1555,100,000387,600,0001394/03/30
45641تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1356,500,000650,000,0001394/03/30
45020تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394/03/24
45030تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش964,000,000384,000,0001394/03/24
44453تهرانسازمان مركزيآپارتمانفروش514,100,000209,000,0001394/03/21
44546تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش735,400,000394,200,0001394/03/19
43954تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1306,800,000884,000,0001394/03/11
43486تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001394/03/06
43487تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394/03/06
40876تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش766,800,000516,800,0001394/03/05
41079تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1285,600,000716,800,0001394/03/05
41080تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001394/03/05
42443تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش645,000,000320,000,0001394/03/05
43103تهرانسازمان شمالیکلنگیفروش47011,000,0004,235,000,0001394/03/04
43123تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش815,200,000421,200,0001394/03/04
18619تهرانسازمان برنامه شمالی آپارتمانفروش18512,000,0002,220,000,0001393/06/28
18622تهرانسازمان برنامه شمالی آپارتمانفروش1545,500,000847,000,0001393/06/28
18623تهرانسازمان برنامه شمالی آپارتمانفروش755,000,000375,000,0001393/06/28
13908تهرانسازمان برنامه - خیابان لادنآپارتمانپیش فروش865,000,000430,000,0001392/04/13
13512تهرانآيت الله كاشانی - سازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1815,600,0001,013,600,0001391/11/14
13076تهرانسازمان برنامه - خیابان براتلوآپارتمانفروش603,250,000195,000,0001391/07/16
Page top