املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سازمان برنامه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65722تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1686,000,0001,000,000,0001394-10-20
65212تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1327,400,0001394-10-14
64969تهرانسازمان مرکزیآپارتمانفروش1024,300,000438,600,0001394-10-12
64696تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1465,600,000817,600,0001394-10-09
64541تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1275,700,000723,900,0001394-10-07
63648تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش7274,300,000312,000,0001394-09-29
63649تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1085,300,000572,400,0001394-09-29
63389تهرانسازمان شمالیکلنگیفروش1,59612,000,0009,636,000,0001394-09-26
62291تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش956,700,000636,500,0001394-09-14
62029تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001394-09-09
61410تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش914,200,000382,200,0001394-09-02
61442تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش914,200,000382,200,0001394-09-02
61242تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1014,000,000404,000,0001394-08-30
61106تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1014,000,000404,000,0001394-08-28
60829تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394-08-26
60623تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش855,764,000490,000,0001394-08-25
60346تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001394-08-21
59887تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001394-08-18
59906تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1094,800,000523,200,0001394-08-18
59641تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1435,500,000786,500,0001394-08-16
59356تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1163,750,000435,000,0001394-08-12
59125تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1505,500,000825,000,0001394-08-10
58364تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش915,400,000491,400,0001394-07-29
58376تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1055,200,000546,000,0001394-07-29
57089تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش914,505,000410,000,0001394-07-16
56816تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش704,900,000343,000,0001394-07-13
56595تهرانسازمان مركزيکلنگیفروش42412,000,0003,240,000,0001394-07-11
54537تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش18512,000,0002,220,000,0001394-06-21
54539تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1045,350,000556,400,0001394-06-21
53728تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1286,700,000857,600,0001394-06-14
Page top