جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68980تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1085,300,000572,400,0001394/11/26
68747تهرانآبشناسانآپارتمانفروش1025,400,000432,000,0001394/11/24
68600تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001394/11/21
68601تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394/11/21
68336تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1805,300,000954,000,0001394/11/19
68337تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1075,500,0001394/11/19
68347تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش805,300,000424,000,0001394/11/19
68121تهرانجنت آبادآپارتمانفروش745,000,000370,000,0001394/11/17
68122تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش803,125,000250,000,0001394/11/17
68123تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش845,200,000436,800,0001394/11/17
68140تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش844,761,000400,000,0001394/11/17
68147تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001394/11/17
68035تهرانچهار باغ شرقیمستغلاتفروش1,5608,974,00014,000,000,0001394/11/15
67940تهرانجنت آباد شمالیمستغلاتفروش6007,500,0004,500,000,0001394/11/14
67941تهرانجنت آبادمستغلاتفروش4309,500,0001394/11/14
67943تهرانجنت آبادکلنگیفروش24330,864,0002,500,000,0001394/11/14
67949تهرانجنت آباد جنوبیمستغلاتفروش3405,200,0001,768,000,0001394/11/14
67623تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001394/11/11
67624تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1205,700,000684,000,0001394/11/11
67631تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش1609,523,0001,000,000,0001394/11/11
67424تهرانجنت آبادکلنگیفروش2007,500,0001,875,000,0001394/11/08
67425تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1065,800,000614,800,0001394/11/08
67426تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1235,300,000651,900,0001394/11/08
67158تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1505,300,000795,000,0001394/11/06
67159تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1304,076,000530,000,0001394/11/06
67160تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1625,200,000842,400,0001394/11/06
66877تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1404,000,000560,000,0001394/11/04
66878تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001394/11/04
66887تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1225,300,000646,600,0001394/11/04
66888تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1065,100,000540,600,0001394/11/04
Page top