جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71115تهرانجنت آباد مركزیآپارتمانفروش1355,600,000756,000,0001394/12/22
71051تهرانجنت آباد آپارتمانفروش1235,900,000725,700,0001394/12/20
71052تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش1055,550,000582,750,0001394/12/20
70829تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش1055,550,000582,750,0001394/12/17
70863تهرانایرانپارسآپارتمانفروش793,850,000304,150,0001394/12/17
70852تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش723,200,000230,400,0001394/12/17
70853تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1424,000,000568,000,0001394/12/17
70700تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1106,181,000680,000,0001394/12/15
70701تهرانجنت آبادآپارتمانفروش905,200,000468,000,0001394/12/15
70702تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش924,300,000395,600,0001394/12/15
70393تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001394/12/11
70394تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش754,600,000345,000,0001394/12/11
70396تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001394/12/11
70409تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001394/12/11
70505تهرانچهار باغ غربیآپارتمانفروش735,500,000395,000,0001394/12/11
70506تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1004,850,000485,000,0001394/12/11
70180تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1085,000,000540,000,0001394/12/09
70181تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1055,500,000495,000,0001394/12/09
69952تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1335,800,000771,400,0001394/12/05
69803تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1385,800,000800,400,0001394/12/04
69658تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش2205,700,0001,254,000,0001394/12/03
69659تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001394/12/03
69696تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1054,600,000483,000,0001394/12/03
69435تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش616,000,000366,000,0001394/12/01
69436تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394/12/01
69434تهرانایرانپارسآپارتمانفروش185کارشناسیکارشناسی1394/12/01
69452تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001394/12/01
69344تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394/11/29
69345تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش933,975,000370,000,0001394/11/29
68972تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1035,700,000587,100,0001394/11/26
Page top