جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73122تهرانشهرک مبعثآپارتمانفروش704,800,0001395/02/04
73124تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش1185,400,000637,200,0001395/02/04
73091تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1405,800,000812,000,0001395/02/04
72995تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش825,300,000434,600,0001395/02/01
73020تهرانجنت آبادکلنگیفروش90020,000,0001395/02/01
72974تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1045,300,000551,200,0001395/01/31
72693تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش1275,800,0001395/01/30
72700تهرانجنت آبادآپارتمانفروش893,370,000300,000,0001395/01/30
72578تهرانسیمون بولیوارویلافروش1001,000,000,0001395/01/29
72579تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001395/01/29
72589تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش945,300,000498,200,0001395/01/29
72677تهرانبلوار مبعثآپارتمانفروش723,400,000245,000,0001395/01/29
72322تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش745,800,000429,500,0001395/01/25
72008تهرانجنت آباد مركزیآپارتمانفروش715,600,000397,600,0001395/01/23
72010تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1416,000,000846,000,0001395/01/23
72024تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1355,200,000702,000,0001395/01/23
72026تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش775,400,000415,000,0001395/01/23
71874تهرانایرانپارسآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001395/01/22
71885تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001395/01/22
71768تهرانجنت آباد مركزیآپارتمانفروش1075,100,000545,700,0001395/01/21
71769تهرانجنت آباد شمالی آپارتمانفروش753,335,000250,000,0001395/01/21
71779تهرانجنت آباد شمالی آپارتمانفروش13038,000,000494,000,0001395/01/21
71593تهرانجنت آباد مركزیآپارتمانفروش715,600,000397,600,0001395/01/17
71599تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش775,400,000415,800,0001395/01/17
71395تهرانجنت آباد آپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001395/01/15
71285تهرانجنت آباد آپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001395/01/14
71198تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش1215,800,000701,800,0001394/12/24
71105تهرانستاری - پیامبرآپارتمانفروش1135,700,000644,100,0001394/12/22
71115تهرانجنت آباد مركزیآپارتمانفروش1355,600,000756,000,0001394/12/22
71051تهرانجنت آباد آپارتمانفروش1235,900,000725,700,0001394/12/20
Page top