جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79177تهرانجنت آباد مرکزیکلنگیفروش1628,000,0001,296,000,0001395/04/28
78914تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1405,000,000700,000,0001395/04/26
78211تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1005,650,000536,750,0001395/04/20
78180تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1055,300,000556,500,0001395/04/20
78178تهرانجنت آبادآپارتمانفروش915,300,0001395/04/20
77467تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش914,800,000436,800,0001395/04/14
13170تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش865,500,000473,000,0001395/03/23
75622تهرانشهرک مبعثآپارتمانفروش754,100,000307,500,0001395/03/16
75632تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش713,945,000280,000,0001395/03/16
75211تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش714,014,000285,000,0001395/03/10
75205تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانپیش فروش865,000,000430,000,0001395/03/10
75207تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش825,400,000442,800,0001395/03/10
75208تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001395/03/10
74554تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش815,200,000423,000,0001395/03/10
75049تهرانجنت آبادشمالیآپارتمانفروش1033,600,000370,800,0001395/03/08
74789تهرانجنت آبادآپارتمانفروش783,654,000285,000,0001395/03/04
74794تهرانجنت آبادآپارتمانفروش995,000,000495,000,0001395/03/04
74802تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش825,000,000410,000,0001395/03/04
74803تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش875,200,000452,400,0001395/03/04
74872تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش2501,850,000,0001395/03/04
73988تهرانجنت آباد شمالیمستغلاترهن و اجاره60020,000,000400,000,0001395/03/03
74092تهرانجنت آبادآپارتمانفروش825,100,000418,200,0001395/02/13
74093تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش1706,000,0001,020,000,0001395/02/13
74116تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1124,000,000448,000,0001395/02/13
73879تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001395/02/11
73886تهرانپیامبر شرقی آپارتمانفروش705,400,000378,000,0001395/02/11
73699تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش924,100,000377,200,0001395/02/08
73677تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1205,800,000696,000,0001395/02/08
73678تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش763,200,000240,000,0001395/02/08
73408تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش865,500,000473,000,0001395/02/06
Page top