جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82175تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش141کارشناسیکارشناسی1395/05/26
82168تهرانجنت آبادآپارتمانفروش723,600,000259,200,0001395/05/26
81810تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش854,600,000391,000,0001395/05/23
81807تهرانجنت آبادآپارتمانفروش785,300,000413,400,0001395/05/23
81806تهرانجنت آبادآپارتمانفروش945,000,000470,000,0001395/05/23
81639تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1035,500,000566,600,0001395/05/21
81625تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش995,505,000545,000,0001395/05/21
81090تهرانجنت آبادویلارهن و اجاره1625,500,000150,000,0001395/05/17
80963تهرانجنت آبادآپارتمانفروش896,000,000534,000,0001395/05/16
80948تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش594,491,000265,000,0001395/05/16
80947تهرانآبشناسانآپارتمانفروش1124,200,0001395/05/16
80855تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1301,100,000,0001395/05/14
80847تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش785,300,000413,400,0001395/05/14
80846تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش903,800,000342,000,0001395/05/14
80464تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1105,700,000627,000,0001395/05/12
80442تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001395/05/12
80123تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش875,500,000478,500,0001395/05/07
79846تهرانایرانپارسآپارتمانفروش713,240,000230,000,0001395/05/04
79828تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1105,600,000616,000,0001395/05/04
79827تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش944,600,000432,400,0001395/05/04
79703تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001395/05/02
79689تهرانجنت آبادآپارتمانفروش925,050,000464,600,0001395/05/02
79688تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1365,200,000707,200,0001395/05/02
79537تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1554,800,000744,000,0001395/04/30
79521تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1225,000,000610,000,0001395/04/30
79520تهران4 باغ شرقیآپارتمانفروش1765,800,0001,020,800,0001395/04/30
79519تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش885,200,000457,600,0001395/04/30
79178تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1656,500,0001,072,500,0001395/04/28
79177تهرانجنت آباد مرکزیکلنگیفروش1628,000,0001,296,000,0001395/04/28
78914تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1405,000,000700,000,0001395/04/26
Page top