جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83665تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانرهن و اجاره511,200,00015,000,0001395/06/10
83564تهرانپیامبر غربیآپارتمانرهن و اجاره1402,300,00040,000,0001395/06/09
83493تهرانجنت آباد شمالیمغازهرهن و اجاره50کارشناسیکارشناسی1395/06/09
83494تهرانجنت آبادآپارتمانرهن100100,000,0001395/06/09
83321تهرانجنت آباد شمالی اداریرهن و اجاره822,200,00040,000,0001395/06/07
83307تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره601,000,00020,000,0001395/06/07
83306تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره1101,500,00030,000,0001395/06/07
83305تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره852,000,00020,000,0001395/06/07
83267تهرانجنت آبادآپارتمانفروش2761,105,000305,000,0001395/06/07
83254تهرانجنت آبادکلنگیفروش2078,300,0001,718,100,0001395/06/07
83253تهرانجنت آباد شمالیمستغلاتفروش2003,870,0001,800,000,0001395/06/07
83152تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانرهن و اجاره802,000,00015,000,0001395/06/04
83069تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن و اجاره641,000,00040,000,0001395/06/03
83068تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره931,500,00050,000,0001395/06/03
83038تهرانجنت آباد جنوبیمغازهرهن و اجاره808,000,000200,000,0001395/06/03
82768تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره951,200,00040,000,0001395/06/01
82762تهرانپیامبر غربیاداریرهن و اجاره902,650,00040,000,0001395/06/01
82741تهرانجنت آبادمغازهرهن و اجاره206,300,000100,000,0001395/06/01
82483تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش824,200,000344,400,0001395/05/27
82176تهرانشهرک مبعثآپارتمانفروش1906,000,0001,140,000,0001395/05/26
82175تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش141کارشناسیکارشناسی1395/05/26
82168تهرانجنت آبادآپارتمانفروش723,600,000259,200,0001395/05/26
81810تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش854,600,000391,000,0001395/05/23
81807تهرانجنت آبادآپارتمانفروش785,300,000413,400,0001395/05/23
81806تهرانجنت آبادآپارتمانفروش945,000,000470,000,0001395/05/23
81639تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1035,500,000566,600,0001395/05/21
81625تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش995,505,000545,000,0001395/05/21
81090تهرانجنت آبادویلارهن و اجاره1625,500,000150,000,0001395/05/17
80963تهرانجنت آبادآپارتمانفروش896,000,000534,000,0001395/05/16
80948تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش594,491,000265,000,0001395/05/16
Page top