جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84562تهرانجنت آبادآپارتمانرهن و اجاره802,000,00020,000,0001395/06/17
84561تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره651,200,00010,000,0001395/06/17
84442تهرانچهار باغ غربیآپارتمانرهن و اجاره881,800,00030,000,0001395/06/16
84439تهرانجنت آبادآپارتمانرهن و اجاره801,000,00050,000,0001395/06/16
84437تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانرهن و اجاره621,200,00030,000,0001395/06/16
84435تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانرهن160130,000,0001395/06/16
84434تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن و اجاره751,300,00030,000,0001395/06/16
84428تهرانجنت آبادآپارتمانرهن و اجاره80950,00040,000,0001395/06/16
84426تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانرهن و اجاره751,000,00050,000,0001395/06/16
84422تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن135135,000,0001395/06/16
84423تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن و اجاره751,200,00030,000,0001395/06/16
84341تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1415,630,000793,830,0001395/06/16
84342تهرانمجاهد کبیرآپارتمانفروش1386,000,000828,000,0001395/06/16
84343تهرانجنت آباد جنوبیمستغلاتفروش1002,800,000,0001395/06/16
84340تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش1155,600,000644,000,0001395/06/16
84198تهرانجنت آبادآپارتمانرهن100100,000,0001395/06/15
84144تهرانجنت آباد شمالیمغازهرهن و اجاره35040,000,0001,000,000,0001395/06/14
84079تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن و اجاره1402,000,000100,000,0001395/06/14
84078تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانرهن100100,000,0001395/06/14
84077تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن120110,000,0001395/06/14
83972تهرانچهار باغآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00030,000,0001395/06/13
83945تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانرهن و اجاره812,300,00030,000,0001395/06/13
83845تهرانپیامبر - گلزارآپارتمانرهن و اجاره852,000,00030,000,0001395/06/11
83799تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1415,630,000793,830,0001395/06/11
83798تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش834,800,000398,400,0001395/06/11
83797تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1254,960,000620,000,0001395/06/11
83690تهرانجنت آباد جنبیآپارتمانرهن و اجاره621,200,00030,000,0001395/06/10
83689تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن و اجاره751,200,00030,000,0001395/06/10
83688تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن135135,000,0001395/06/10
83687تهرانچهار باغ غربیآپارتمانرهن و اجاره801,300,00040,000,0001395/06/10
Page top