املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جنت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18487تهرانجنت آباد جنوبیاداریفروش707,000,000490,000,0001393-06-27
18495تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1044,500,000468,000,0001393-06-27
18506تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش834,350,000360,000,0001393-06-27
18279تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001393-06-26
18280تهران شاهین شمالی آپارتمانفروش805,500,000440,000,0001393-06-26
18281تهرانجنت آباد آپارتمانفروش854,200,000357,000,0001393-06-26
18282تهرانجنت آباد شمالی آپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001393-06-26
18283تهرانجنت آباد شمالی آپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001393-06-26
18053تهرانجنت آباد آپارتمانفروش9640,700,000390,000,0001393-06-25
18041تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش876,000,000522,000,0001393-06-24
17548تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش904,800,000432,000,0001393-06-22
17550تهرانآبشناسانآپارتمانفروش893,950,000350,000,0001393-06-22
17551تهرانجنت آبادآپارتمانفروش865,350,000460,100,0001393-06-22
17552تهرانجنت آبادآپارتمانفروش865,100,000438,600,0001393-06-22
17553تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش614,600,000275,000,0001393-06-22
17554تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش995,250,000519,750,0001393-06-22
17555تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1355,300,000715,500,0001393-06-22
17237تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1325,346,000703,000,0001393-06-19
16468تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش876,000,000522,000,0001393-06-15
16460تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش643,950,000250,000,0001393-06-15
16455تهرانجنت آبادآپارتمانفروش825,100,000418,200,0001393-06-15
16446تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش825,150,000420,000,0001393-06-15
16435تهرانجنت آبادآپارتمانفروش695,600,000386,400,0001393-06-15
16436تهرانجنت آبادمغازهفروش2433,000,000792,000,0001393-06-15
16273تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش953,870,000368,000,0001393-06-13
16265تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1055,000,000527,000,0001393-06-13
16021تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001393-06-12
15858تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001393-06-11
15891تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001393-06-11
15909تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1205,400,000648,000,0001393-06-11
Page top