جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20629تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش824,455,000365,500,0001393/07/10
19878تهرانشاهین جنوبیاداریفروش756,000,000450,000,0001393/07/06
19879تهرانجنت آباد شمالیمستغلاتفروش4609,000,0001,800,000,0001393/07/06
19880تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001393/07/06
19881تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش765,200,000395,200,0001393/07/06
19882تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش564,500,000252,000,0001393/07/06
19883تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1225,400,000658,800,0001393/07/06
19646تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001393/07/05
19647تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001393/07/05
19548تهرانجنت آبادآپارتمانفروش834,700,000390,100,0001393/07/03
19549تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش655,700,000370,000,0001393/07/03
19550تهرانجنت آبادآپارتمانفروش574,000,000228,000,0001393/07/03
19551تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش754,350,000325,000,0001393/07/03
19552تهرانجنت آبادآپارتمانفروش614,150,000253,000,0001393/07/03
19553تهرانجنت آبادآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393/07/03
19554تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001393/07/03
18785تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش734,000,000292,000,0001393/06/29
18786تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش864,400,000378,400,0001393/06/29
18787تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1255,700,000712,500,0001393/06/29
18788تهران ایرانپارسآپارتمانفروش774,200,000323,400,0001393/06/29
18790تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش854,650,000395,250,0001393/06/29
18791تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393/06/29
18464تهرانجنت آبادکلنگیفروش09,000,0001,476,000,0001393/06/27
18465تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش573,720,000212,000,0001393/06/27
18467تهرانجنت آبادآپارتمانفروش7810,000,0001,000,000,0001393/06/27
18479تهرانجنت آبادآپارتمانفروش714,000,000284,000,0001393/06/27
18487تهرانجنت آباد جنوبیاداریفروش707,000,000490,000,0001393/06/27
18495تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1044,500,000468,000,0001393/06/27
18506تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش834,350,000360,000,0001393/06/27
18279تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001393/06/26
Page top