جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21323تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1025,300,000540,600,0001393/07/19
21333تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1145,600,000638,400,0001393/07/19
21348تهرانجنت آباد شمالیمستغلاتفروش1509,800,0001393/07/19
21044تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش575,263,158300,000,0001393/07/16
21046تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش614,430,000270,000,0001393/07/16
21047تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1105,800,000638,000,0001393/07/16
21048تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1305,700,000741,000,0001393/07/16
21049تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1605,200,000832,000,0001393/07/16
21050تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1005,400,000540,000,0001393/07/16
20788تهرانجنت آباد مرکزیاداریفروش1055,500,000577,500,0001393/07/14
20789تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش674,500,000301,500,0001393/07/14
20790تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش965,300,000508,800,0001393/07/14
20791تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001393/07/14
20891تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001393/07/14
18789تهرانجنت آبادمغازهفروش1825,000,000450,000,0001393/07/12
20630تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1035,200,000535,600,0001393/07/10
20621تهرانجنت آباداداریفروش11740,000,0001393/07/10
20622تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش714,580,000325,000,0001393/07/10
20624تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش604,250,000255,000,0001393/07/10
20626تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش905,400,000486,000,0001393/07/10
20628تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش824,400,000360,000,0001393/07/10
20629تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش824,455,000365,500,0001393/07/10
19878تهرانشاهین جنوبیاداریفروش756,000,000450,000,0001393/07/06
19879تهرانجنت آباد شمالیمستغلاتفروش4609,000,0001,800,000,0001393/07/06
19880تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001393/07/06
19881تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش765,200,000395,200,0001393/07/06
19882تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش564,500,000252,000,0001393/07/06
19883تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1225,400,000658,800,0001393/07/06
19646تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001393/07/05
19647تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001393/07/05
Page top