جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
25309تهرانجنت آباد شمالیمغازهفروش11040,000,0001393/08/24
25310تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1035,500,000566,500,0001393/08/24
25321تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393/08/24
25358تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش853,530,000300,000,0001393/08/24
24551تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش705,250,000367,500,0001393/08/19
24607تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش703,300,000231,000,0001393/08/19
24626تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001393/08/19
24642تهرانجنت آبادآپارتمانفروش963,900,000374,400,0001393/08/19
24221تهرانجنت آبادآپارتمانفروش905,600,000504,000,0001393/08/17
24232تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش893,800,000338,200,0001393/08/17
24248تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1005,400,000540,000,0001393/08/17
24252تهرانجنت آبادآپارتمانفروش733,800,000277,400,0001393/08/17
23677تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش703,360,000235,000,0001393/08/10
23691تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001393/08/10
23727تهرانجنت آبادآپارتمانفروش905,500,000566,500,0001393/08/10
23748تهرانجنت آبادآپارتمانفروش694,000,000276,000,0001393/08/10
22832تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش765,200,000395,200,0001393/08/03
22833تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش855,500,000533,500,0001393/08/03
22834تهرانجنت آبادآپارتمانفروش555,500,000302,500,0001393/08/03
22487تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1105,100,000561,000,0001393/07/29
22488تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1055,300,000556,500,0001393/07/29
22509تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001393/07/29
22514تهرانجنت آبادآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001393/07/29
22529تهرانجنت آبادآپارتمانفروش673,650,000244,550,0001393/07/29
22150تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1336,000,000798,000,0001393/07/27
22151تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش954,700,000446,500,0001393/07/27
22152تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش723,500,000252,000,0001393/07/27
22153تهرانجنت آباد جنوبیمغازهفروش10800,000,0001393/07/27
22184تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001393/07/27
22185تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش934,700,000437,100,0001393/07/27
Page top