جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38617تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001394-01-18
38616تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش684,000,000272,000,0001394-01-18
38477تهرانجنت آباد شمالیمغازهفروش21700,000,0001394-01-17
38478تهرانایرانپارسآپارتمانفروش985,500,000539,000,0001394-01-17
38479تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش754,900,000367,500,0001394-01-17
38480تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1054,750,000498,750,0001394-01-17
38352تهران35 متری گلستانآپارتمانفروش1255,800,000725,000,0001394-01-16
38353تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش775,200,000400,400,0001394-01-16
38354تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001394-01-16
38364تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001394-01-16
38368تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش444,275,000188,000,0001394-01-16
38259تهرانجنت آباد جنوبیاداریفروش405,250,000210,000,0001394-01-15
38255تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش874,200,000365,000,0001394-01-15
38275تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1154,500,000517,500,0001394-01-15
38297تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1705,000,000850,000,0001394-01-15
37656تهرانجنت آبادمستغلاتمعاوضه4002,200,000,0001393-12-28
33729تهرانجنت آباد جنوبی آپارتمانفروش944,000,000376,000,0001393-11-11
26915تهرانجنت آبادمستغلاتفروش1608,500,0001,759,500,0001393-09-11
26917تهرانجنت آباد شمالیاداریفروش1274,500,000571,500,0001393-09-11
26931تهرانجنت آبادآپارتمانفروش735,100,000372,300,0001393-09-11
26571تهرانجنت آباد شمالیمغازهفروش4315,000,000645,000,0001393-09-09
26572تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1084,900,000529,200,0001393-09-09
26574تهرانجنت آباد جنوبیکلنگیفروش52810,800,0005,702,400,0001393-09-09
26584تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1185,400,000637,200,0001393-09-09
26635تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش684,300,000292,400,0001393-09-09
26495تهرانایرانپارسآپارتمانفروش803,750,000300,000,0001393-09-08
25309تهرانجنت آباد شمالیمغازهفروش11040,000,0001393-08-24
25310تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1035,500,000566,500,0001393-08-24
25321تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393-08-24
25358تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش853,530,000300,000,0001393-08-24
Page top