جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38757تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001394/01/20
38822تهرانجنت آبادآپارتمانفروش875,000,000435,000,0001394/01/20
38823تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1003,600,000360,000,0001394/01/20
38824تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش606,000,000360,000,0001394/01/20
38851تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش2408,500,000850,000,0001394/01/20
38618تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1105,800,000638,000,0001394/01/18
38617تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001394/01/18
38616تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش684,000,000272,000,0001394/01/18
38477تهرانجنت آباد شمالیمغازهفروش21700,000,0001394/01/17
38478تهرانایرانپارسآپارتمانفروش985,500,000539,000,0001394/01/17
38479تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش754,900,000367,500,0001394/01/17
38480تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1054,750,000498,750,0001394/01/17
38352تهران35 متری گلستانآپارتمانفروش1255,800,000725,000,0001394/01/16
38353تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش775,200,000400,400,0001394/01/16
38354تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001394/01/16
38364تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001394/01/16
38368تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش444,275,000188,000,0001394/01/16
38259تهرانجنت آباد جنوبیاداریفروش405,250,000210,000,0001394/01/15
38255تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش874,200,000365,000,0001394/01/15
38275تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1154,500,000517,500,0001394/01/15
38297تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1705,000,000850,000,0001394/01/15
37656تهرانجنت آبادمستغلاتمعاوضه4002,200,000,0001393/12/28
33729تهرانجنت آباد جنوبی آپارتمانفروش944,000,000376,000,0001393/11/11
26915تهرانجنت آبادمستغلاتفروش1608,500,0001,759,500,0001393/09/11
26917تهرانجنت آباد شمالیاداریفروش1274,500,000571,500,0001393/09/11
26931تهرانجنت آبادآپارتمانفروش735,100,000372,300,0001393/09/11
26571تهرانجنت آباد شمالیمغازهفروش4315,000,000645,000,0001393/09/09
26572تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1084,900,000529,200,0001393/09/09
26574تهرانجنت آباد جنوبیکلنگیفروش52810,800,0005,702,400,0001393/09/09
26584تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1185,400,000637,200,0001393/09/09
Page top