جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39873تهرانجنت آبادآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394/01/31
39874تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش806,250,000500,000,0001394/01/31
39875تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش604,333,000260,000,0001394/01/31
39876تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1003,700,000370,000,0001394/01/31
39653تهرانجنت آباد کلنگیفروش50012,500,0002,500,000,0001394/01/29
39654تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش874,200,000365,400,0001394/01/29
39655تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش805,200,000416,000,0001394/01/29
39658تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش2258,000,0001,304,000,0001394/01/29
39427تهرانجنت آبادمستغلاتفروش52910,500,0002,142,000,0001394/01/26
39428تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش933,800,000353,400,0001394/01/26
39429تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1134,300,000485,900,0001394/01/26
39137تهرانجنت آباد شمالیمستغلاتفروش34011,000,0002,310,000,0001394/01/24
39138تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش40010,500,0003,118,500,0001394/01/24
39139تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1207,085,000850,000,0001394/01/24
38753تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394/01/20
38754تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش613,885,000237,000,0001394/01/20
38755تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش736,000,000438,000,0001394/01/20
38756تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1175,900,000690,300,0001394/01/20
38757تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001394/01/20
38822تهرانجنت آبادآپارتمانفروش875,000,000435,000,0001394/01/20
38823تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1003,600,000360,000,0001394/01/20
38824تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش606,000,000360,000,0001394/01/20
38851تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش2408,500,000850,000,0001394/01/20
38618تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1105,800,000638,000,0001394/01/18
38617تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001394/01/18
38616تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش684,000,000272,000,0001394/01/18
38477تهرانجنت آباد شمالیمغازهفروش21700,000,0001394/01/17
38478تهرانایرانپارسآپارتمانفروش985,500,000539,000,0001394/01/17
38479تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش754,900,000367,500,0001394/01/17
38480تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1054,750,000498,750,0001394/01/17
Page top