جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41817تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش825,000,000410,000,0001394/02/23
41818تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش944,500,000423,000,0001394/02/23
41819تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش754,200,000315,000,0001394/02/23
41842تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش32510,000,0002,400,000,0001394/02/23
41419تهرانجنت آباد - 4 باغکلنگیفروش4278,500,0002,210,000,0001394/02/20
41420تهرانجنت آبادآپارتمانفروش743,920,000290,000,0001394/02/20
41421تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394/02/20
41422تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش643,900,000250,000,0001394/02/20
41147تهرانجنت آباد مرکزیمستغلاتفروش6885,500,0003,784,000,0001394/02/18
40945تهرانایرانپارسکلنگیفروش45010,000,0003,000,000,0001394/02/15
40946تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش1409,090,000800,000,0001394/02/15
40947تهرانجنت آباد شمالیمستغلاتفروش48612,000,0002,400,000,0001394/02/15
40948تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001394/02/15
40712تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش885,400,000421,200,0001394/02/13
40713تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش553,818,000210,000,0001394/02/13
40714تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش904,400,000396,000,0001394/02/13
40715تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1306,200,000806,000,0001394/02/13
40716تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001394/02/13
40522تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش64510,000,0005,000,000,0001394/02/09
40523تهرانجنت آبادکلنگیفروش24012,360,0002,350,000,0001394/02/09
40524تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش684,410,000300,000,0001394/02/09
40525تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001394/02/09
40353تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش995,000,000495,000,0001394/02/08
40354تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش805,300,000424,000,0001394/02/08
40355تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش774,100,000315,700,0001394/02/08
40152تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001394/02/05
40153تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1055,230,000550,000,0001394/02/05
40154تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش803,500,000280,000,0001394/02/05
40155تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001394/02/05
39872تهرانایرانپارسمستغلاتفروش63020,000,0006,800,000,0001394/01/31
Page top