املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جنت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60652تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1355,300,000715,500,0001394-08-25
60429تهرانبلوار بعثتکلنگیفروش40010,200,0003,029,400,0001394-08-23
60430تهرانچهار باغ غربیآپارتمانفروش1155,200,000598,000,0001394-08-23
60448تهرانجنت آبادکلنگیفروش1608,300,0001394-08-23
59916تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش924,000,000368,000,0001394-08-18
59914تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1684,800,000806,400,0001394-08-18
59915تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش865,500,000473,000,0001394-08-18
59663تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1405,200,000728,000,0001394-08-16
59664تهرانجنت آبادکلنگیفروش1659,393,000620,000,0001394-08-16
59096تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001394-08-09
58949تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1754,500,000787,500,0001394-08-07
58948تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش2209,493,0001,500,000,0001394-08-07
58664تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1714,600,000786,600,0001394-08-04
58666تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001394-08-04
58351تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1155,400,000621,000,0001394-07-29
58352تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1284,700,000601,600,0001394-07-29
58353تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001394-07-29
58372تهرانجنت آبادکلنگیفروش36317,000,0003,400,000,0001394-07-29
46627تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش4008,100,0001,620,000,0001394-07-28
58085تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1426,500,000923,000,0001394-07-27
58116تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1255,700,000721,500,0001394-07-27
57494تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش855,400,000459,000,0001394-07-21
57495تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش883,800,000334,400,0001394-07-21
57476تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394-07-21
57478تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001394-07-21
57480تهران35 متری گلستانآپارتمانفروش1155,750,000661,250,0001394-07-21
57106تهرانسیمون بولیوارمستغلاتفروش2701,300,000,0001394-07-16
57108تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش893,977,000354,000,0001394-07-16
57109تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1184,600,000542,800,0001394-07-16
57110تهرانجنت آبادآپارتمانفروش893,950,000351,550,0001394-07-16
Page top