جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
56617تهرانجنت آبادآپارتمانفروش945,000,000470,000,0001394/07/11
56606تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش714,014,000285,000,0001394/07/11
56607تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش815,600,000453,600,0001394/07/11
56608تهرانچهار باغ غربیآپارتمانفروش814,500,000364,500,0001394/07/11
56004تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش135700,000,0001394/07/05
56006تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001394/07/05
56007تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1035,500,000566,500,0001394/07/05
55722تهرانجنت آبادکلنگیفروش3508,800,0002,200,000,0001394/07/01
55723تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1015,500,000555,500,0001394/07/01
55724تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش884,700,000413,000,0001394/07/01
55859تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1154,900,000563,500,0001394/07/01
55860تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001394/07/01
55861تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001394/07/01
55865تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1035,000,000515,000,0001394/07/01
55200تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1184,600,000542,800,0001394/06/26
55201تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1025,500,000561,000,0001394/06/26
55202تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001394/06/26
54673تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001394/06/22
54675تهرانایرانپارسآپارتمانفروش813,600,000291,600,0001394/06/22
54676تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش90330,000,0001394/06/22
54243تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1034,700,000484,100,0001394/06/17
54244تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1708,800,0001,496,000,0001394/06/17
54245تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001394/06/17
53775تهرانجنت آبادمستغلاتفروش29612,000,0001394/06/14
53776تهرانجنت آبادمستغلاتفروش29612,000,0001394/06/14
53777تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1254,900,0001394/06/14
53778تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1434,800,000686,400,0001394/06/14
53411تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1365,750,000782,000,0001394/06/11
53412تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1856,500,0001394/06/11
53414تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1126,000,000672,000,0001394/06/11
Page top