املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جنت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66887تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1225,300,000646,600,0001394-11-04
66888تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1065,100,000540,600,0001394-11-04
66729تهرانجنت آباد شمالیمستغلاتفروش63040,000,0008,000,000,0001394-11-03
66730تهرانبلوار بعثتکلنگیفروش5408,500,0002,762,500,0001394-11-03
66727تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1065,600,000593,600,0001394-11-03
66629تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1305,300,000689,000,0001394-11-01
66652تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1454,700,000686,400,0001394-11-01
66653تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش1868,000,0001,304,000,0001394-11-01
66456تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1143,289,000375,000,0001394-10-27
66105تهرانایرانپارسکلنگیفروش36010,000,0002,000,000,0001394-10-23
66106تهرانجنت آبادکلنگیفروش36014,000,0002,590,000,0001394-10-23
66113تهرانجنت آباد جنوبیکلنگیفروش35010,000,0002,300,000,0001394-10-23
65735تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1405,200,000728,000,0001394-10-20
65232تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1264,700,000639,200,0001394-10-14
65233تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1328,796,000950,000,0001394-10-14
64980تهرانجنت آبادکلنگیفروش36010,000,0002,000,000,0001394-10-12
64981تهرانچهار باغ شرقیکلنگیفروش30010,000,0002,860,000,0001394-10-12
64995تهرانجنت آبادآپارتمانفروش853,529,000300,000,0001394-10-12
64719تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1405,200,000728,000,0001394-10-09
64722تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1235,100,000627,300,0001394-10-09
64723تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001394-10-09
64725تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001394-10-09
64343تهرانجنت آبادکلنگیفروش3458,947,0001,700,000,0001394-10-05
64344تهرانجنت آبادکلنگیفروش2908,000,0001,600,000,0001394-10-05
64345تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001394-10-05
64351تهرانایرانپارسمستغلاتفروش2009,500,0001394-10-05
64076تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1856,500,0001,202,500,0001394-10-02
64077تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش894,500,000400,500,0001394-10-02
64078تهران35 متری گلستانآپارتمانفروش1245,100,000632,400,0001394-10-02
63660تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1706,500,0001394-09-29
Page top