جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
59916تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش924,000,000368,000,0001394/08/18
59914تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1684,800,000806,400,0001394/08/18
59915تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش865,500,000473,000,0001394/08/18
59663تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1405,200,000728,000,0001394/08/16
59664تهرانجنت آبادکلنگیفروش1659,393,000620,000,0001394/08/16
59096تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001394/08/09
58949تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1754,500,000787,500,0001394/08/07
58948تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش2209,493,0001,500,000,0001394/08/07
58664تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1714,600,000786,600,0001394/08/04
58666تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001394/08/04
58351تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1155,400,000621,000,0001394/07/29
58352تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1284,700,000601,600,0001394/07/29
58353تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001394/07/29
58372تهرانجنت آبادکلنگیفروش36317,000,0003,400,000,0001394/07/29
46627تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش4008,100,0001,620,000,0001394/07/28
58085تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1426,500,000923,000,0001394/07/27
58116تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1255,700,000721,500,0001394/07/27
57494تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش855,400,000459,000,0001394/07/21
57495تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش883,800,000334,400,0001394/07/21
57476تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394/07/21
57478تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001394/07/21
57480تهران35 متری گلستانآپارتمانفروش1155,750,000661,250,0001394/07/21
57106تهرانسیمون بولیوارمستغلاتفروش2701,300,000,0001394/07/16
57108تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش893,977,000354,000,0001394/07/16
57109تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1184,600,000542,800,0001394/07/16
57110تهرانجنت آبادآپارتمانفروش893,950,000351,550,0001394/07/16
56907تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش825,000,000410,000,0001394/07/14
56908تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1056,500,000630,000,0001394/07/14
56617تهرانجنت آبادآپارتمانفروش945,000,000470,000,0001394/07/11
56606تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش714,014,000285,000,0001394/07/11
Page top