جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65232تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1264,700,000639,200,0001394/10/14
65233تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1328,796,000950,000,0001394/10/14
64980تهرانجنت آبادکلنگیفروش36010,000,0002,000,000,0001394/10/12
64981تهرانچهار باغ شرقیکلنگیفروش30010,000,0002,860,000,0001394/10/12
64995تهرانجنت آبادآپارتمانفروش853,529,000300,000,0001394/10/12
64719تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1405,200,000728,000,0001394/10/09
64722تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1235,100,000627,300,0001394/10/09
64723تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001394/10/09
64725تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001394/10/09
64343تهرانجنت آبادکلنگیفروش3458,947,0001,700,000,0001394/10/05
64344تهرانجنت آبادکلنگیفروش2908,000,0001,600,000,0001394/10/05
64345تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001394/10/05
64351تهرانایرانپارسمستغلاتفروش2009,500,0001394/10/05
64076تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1856,500,0001,202,500,0001394/10/02
64077تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش894,500,000400,500,0001394/10/02
64078تهران35 متری گلستانآپارتمانفروش1245,100,000632,400,0001394/10/02
63660تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1706,500,0001394/09/29
63681تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1285,400,000691,200,0001394/09/29
63409تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1084,648,000502,000,0001394/09/26
62967تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1806,500,0001,170,000,0001394/09/23
62968تهرانآبشناسانمستغلاتفروش1112,400,000,0001394/09/23
62970تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1123,800,000425,600,0001394/09/23
62971تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1305,100,000663,000,0001394/09/23
62614تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1085,200,000561,600,0001394/09/17
62615تهرانشهرک مبعثکلنگیفروش28010,000,0003,000,000,0001394/09/17
62616تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1104,200,000462,000,0001394/09/17
62308تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش944,400,000420,000,0001394/09/14
62309تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1346,000,000804,000,0001394/09/14
62156تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش604,250,000255,000,0001394/09/10
62038تهرانجنت آبادکلنگیفروش24010,000,0002,000,000,0001394/09/09
Page top