املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک بلوار فردوس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87491تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001395/07/26
87383تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن و اجاره1301,700,00060,000,0001395/07/25
87275تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش805,100,000408,000,0001395/07/24
87276تهرانورزی شمالیمستغلاتفروش35010,000,0001395/07/24
87274تهرانبهار شمالیآپارتمانپیش فروش1543,000,0001395/07/24
87181تهرانفردوس شرقاداریرهن و اجاره110کارشناسیکارشناسی1395/07/19
87180تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن و اجاره1252,400,00060,000,0001395/07/19
87085تهرانفردوس شرقاداریرهن و اجاره703,000,0004,000,0001395/07/18
86973تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش525,100,000265,000,0001395/07/17
86974تهرانورزی شمالیآپارتمانفروش805,800,000464,000,0001395/07/17
86975تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1274,750,000603,250,0001395/07/17
86752تهرانفردوس شرقمغازهرهن و اجاره9617,000,000200,000,0001395/07/14
86643تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن و اجاره1301,300,00080,000,0001395/07/13
86521تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره941,200,00040,000,0001395/07/11
86519تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانرهن و اجاره1111,800,00050,000,0001395/07/11
86394تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1077,200,000770,400,0001395/07/10
86393تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1846,500,0001,196,000,0001395/07/10
86339تهرانفردوس غربمغازهرهن و اجاره558,500,00050,000,0001395/07/08
86340تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره892,500,00030,000,0001395/07/08
86338تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن و اجاره952,000,00020,000,0001395/07/08
86211تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره851,300,00065,000,0001395/07/06
86210تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره79950,00050,000,0001395/07/06
86156تهرانفردوس غربآپارتمانفروش594,495,000265,000,0001395/07/06
86155تهرانفردوس غربآپارتمانفروش564,300,000241,000,0001395/07/06
86154تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1045,000,000520,000,0001395/07/06
86153تهرانشقایق جنوبیآپارتمانفروش1255,600,000700,000,0001395/07/06
86134تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395/07/06
86031تهرانفردوس غربآپارتمانرهن و اجاره752,500,00030,000,0001395/07/05
85886تهرانفردوس شرقاداریرهن و اجاره1104,000,00050,000,0001395/07/04
85884تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانفروش601,300,00020,000,0001395/07/04
Page top