املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک بلوار فردوس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92226تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانفروش684,192,000285,000,0001395/09/14
92172تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001395/09/13
92171تهرانبلوار فردوسمستغلاتفروش1609,000,0001395/09/13
92109تهرانفردوس غربآپارتمانرهن130260,000,0001395/09/11
92074تهرانفردوس شرقمستغلاتفروش1,10412,000,000,0001395/09/11
92073تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1006,300,000630,000,0001395/09/11
92072تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1807,200,0001,296,000,0001395/09/11
91903تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش4209,000,0002,340,800,0001395/09/08
91863تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن102150,000,0001395/09/07
91817تهرانفردوس غربآپارتمانرهن و اجاره751,600,00030,000,0001395/09/07
91710تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1045,700,000592,800,0001395/09/06
91709تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001395/09/06
91708تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1105,454,000600,000,0001395/09/06
91579تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن8085,000,0001395/09/03
91578تهرانفردوس غربآپارتمانرهن و اجاره681,400,00020,000,0001395/09/03
91577تهرانفردوس غربآپارتمانرهن و اجاره701,500,00020,000,0001395/09/03
91575تهرانفردوس شرقاداریرهن و اجاره3,120150,000,0001,000,000,0001395/09/03
91422تهرانبلوارفردوسمغازهرهن و اجاره181,500,00010,000,0001395/09/02
91421تهرانفردوس غربآپارتمانرهن و اجاره681,400,00020,000,0001395/09/02
91381تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش855,117,000435,000,0001395/09/02
91378تهرانورزی شمالیآپارتمانفروش1073,200,000342,400,0001395/09/02
91375تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش924,891,000450,000,0001395/09/02
91272تهرانفردوس شرقاداریرهن300660,000,0001395/09/01
91271تهرانفردوس شرقاداریرهن و اجاره10060,000,000100,000,0001395/09/01
91273تهرانفردوس غربآپارتمانرهن و اجاره461,200,00017,000,0001395/09/01
91165تهرانفردوس شرقمغازهرهن و اجاره253,000,00065,000,0001395/08/29
90799تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن150330,000,0001395/08/25
90714تهران ابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش805,100,000408,000,0001395/08/25
90713تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1755,000,000875,000,0001395/08/25
90712تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1475,500,000808,500,0001395/08/25
Page top