املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک بلوار فردوس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18034تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش904,800,000432,000,0001393-06-24
18035تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش935,150,000478,950,0001393-06-24
18036تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001393-06-24
18037تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش775,300,000408,100,0001393-06-24
18038تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش645,200,000332,800,0001393-06-24
17503تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1303,500,000455,000,0001393-06-22
17504تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001393-06-22
17505تهرانسازمان برنامه مرکزیآپارتمانفروش924,400,000404,800,0001393-06-22
17506تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش885,400,000475,200,0001393-06-22
17507تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش854,300,000365,500,0001393-06-22
17510تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش724,520,000325,000,0001393-06-22
17512تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش684,117,647280,000,0001393-06-22
17513تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش544,100,000219,000,0001393-06-22
17590تهرانگلستان جنوبی آپارتمانفروش1145,000,000570,000,0001393-06-22
17232تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001393-06-19
17233تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش745,150,000381,100,0001393-06-19
17234تهرانبهار شمالی آپارتمانفروش885,200,000457,600,0001393-06-19
17235تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001393-06-19
17236تهرانفردس - پروانه جنوبیآپارتمانفروش803,750,000300,000,0001393-06-19
17240تهرانورزی جنوبی آپارتمانفروش925,500,000506,000,0001393-06-19
16735تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-06-17
16736تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393-06-17
16768تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1255,700,000712,500,0001393-06-17
16781تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001393-06-17
16782تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1175,000,000585,000,0001393-06-17
16803تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش754,800,000360,000,0001393-06-17
16824تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1174,600,000538,200,0001393-06-17
16465تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش935,300,000492,900,0001393-06-15
16421تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1575,500,000863,500,0001393-06-15
16271تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش904,300,000387,000,0001393-06-13
Page top