املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک بلوار فردوس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22319تهرانسازمان برنامهآپارتمانفروش844,550,000382,200,0001393-07-28
22088تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1104,900,000539,000,0001393-07-26
22089تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش793,700,000292,300,0001393-07-26
22107تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1035,500,000566,500,0001393-07-26
21001تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1255,700,000712,500,0001393-07-16
20660تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش573,360,000192,000,0001393-07-12
20636تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش705,500,000385,000,0001393-07-10
20639تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1606,000,000960,000,0001393-07-10
20643تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-07-10
20645تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش604,170,000250,000,0001393-07-10
20646تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش734,400,000321,200,0001393-07-10
20647تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001393-07-10
20650تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش735,800,000423,400,0001393-07-10
20653تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش604,800,000288,000,0001393-07-10
20655تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1854,800,000888,000,0001393-07-10
20656تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001393-07-10
20662تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش875,800,000504,600,0001393-07-10
20663تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001393-07-10
20368تهرانبلوارفردوساداریفروش1055,500,000577,500,0001393-07-08
20369تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش624,500,000279,000,0001393-07-08
20370تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1085,000,000540,000,0001393-07-08
19840تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001393-07-06
19508تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش803,800,000304,000,0001393-07-03
19509تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001393-07-03
19510تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش23210,000,0002,320,000,0001393-07-03
19511تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1275,000,000635,000,0001393-07-03
19512تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش37211,500,0004,278,000,0001393-07-03
19513تهرانبلوار فردوساداریفروش976,200,000601,400,0001393-07-03
19514تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش664,000,000264,000,0001393-07-03
19515تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش504,300,000215,000,0001393-07-03
Page top