جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
78494تهرانبلوار فردوس شرقمستغلاتفروش1001,950,000,0001395/04/22
78484تهرانفردوس غربآپارتمانفروش745,500,000407,000,0001395/04/22
78483تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1225,200,000634,400,0001395/04/22
78171تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1225,200,000634,400,0001395/04/20
78170تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1356,300,000850,500,0001395/04/20
75630تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش496,125,000300,000,0001395/03/16
75195تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1165,800,000672,800,0001395/03/10
75196تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1374,700,000643,900,0001395/03/10
75197تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1014,500,000454,500,0001395/03/10
74786تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001395/03/04
74790تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001395/03/04
74792تهرانبلوار فردوسمستغلاتفروش1,5007,000,0001395/03/04
74088تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش506,000,000300,000,0001395/02/13
74089تهرانفردوس غربآپارتمانفروش745,500,000407,000,0001395/02/13
74103تهرانفردوس غربآپارتمانفروش603,800,000228,000,0001395/02/13
74114تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش644,328,000277,000,0001395/02/13
74120تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش564,600,000257,600,0001395/02/13
73878تهرانفردوس غربآپارتمانفروش705,100,000357,000,0001395/02/11
73885تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001395/02/11
73891تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001395/02/11
73668تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش644,328,000277,000,0001395/02/08
73682تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش964,700,000451,200,0001395/02/08
73688تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001395/02/08
73505تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش874,600,000400,000,0001395/02/07
73402تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش964,700,000451,200,0001395/02/06
73426تهرانورزی شمالیآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001395/02/06
73113تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001395/02/04
73096تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1355,300,000715,000,0001395/02/04
73095تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش705,200,000364,000,0001395/02/04
72980تهرانشقایق جنوبیآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001395/02/01
Page top