جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83589تهرانفردوس غربآپارتمانرهن و اجاره661,250,00015,000,0001395/06/09
83531تهرانفردوس شرقیمغازهاجاره17135,000,0001395/06/09
83422تهرانفردوس غربآپارتمانرهن و اجاره601,200,00020,000,0001395/06/08
83289تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره621,500,00020,000,0001395/06/07
83213تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1205,500,000726,000,0001395/06/06
83212تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانفروش1114,415,000490,000,0001395/06/06
83200تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001395/06/06
83199تهرانفردوس غربآپارتمانفروش984,600,000450,800,0001395/06/06
82913تهرانفردوس شرق آپارتمانرهن و اجاره1122,000,00050,000,0001395/06/02
82912تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره60900,00020,000,0001395/06/02
82868تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش705,400,000378,000,0001395/06/02
82856تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1155,300,000609,500,0001395/06/02
82171تهرانفردوس غربآپارتمانفروش865,200,000447,200,0001395/05/26
82159تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1273,800,000482,600,0001395/05/26
82158تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش994,800,000475,200,0001395/05/26
81823تهرانبلوار فردوسمستغلاتفروش1107,500,000,0001395/05/23
81795تهرانفردوس غربآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001395/05/23
81794تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش843,600,000302,400,0001395/05/23
81793تهرانفردوس غربآپارتمانفروش925,100,000469,200,0001395/05/23
81502تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1155,400,000621,000,0001395/05/20
81485تهرانفردوس غربآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001395/05/20
81484تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1326,300,000831,600,0001395/05/20
81229تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش724,305,000310,000,0001395/05/18
81208تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1355,200,000702,000,0001395/05/18
81154تهرانبهار شمالیآپارتمانرهن144260,000,0001395/05/17
81147تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001395/05/17
81033تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش855,100,000433,500,0001395/05/17
80955تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1607,200,0001,152,000,0001395/05/16
80939تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش924,021,000370,000,0001395/05/16
80938تهرانفردوس غربآپارتمانفروش744,459,000330,000,0001395/05/16
Page top