جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86643تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن و اجاره1301,300,00080,000,0001395/07/13
86521تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره941,200,00040,000,0001395/07/11
86522تهرانفردوس شرقاداریرهن72120,000,0001395/07/11
86518تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن140180,000,0001395/07/11
86519تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانرهن و اجاره1111,800,00050,000,0001395/07/11
86520تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن140210,000,0001395/07/11
86517تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن132140,000,0001395/07/11
86394تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1077,200,000770,400,0001395/07/10
86393تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1846,500,0001,196,000,0001395/07/10
86339تهرانفردوس غربمغازهرهن و اجاره558,500,00050,000,0001395/07/08
86340تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره892,500,00030,000,0001395/07/08
86338تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن و اجاره952,000,00020,000,0001395/07/08
86211تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره851,300,00065,000,0001395/07/06
86210تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره79950,00050,000,0001395/07/06
86156تهرانفردوس غربآپارتمانفروش594,495,000265,000,0001395/07/06
86155تهرانفردوس غربآپارتمانفروش564,300,000241,000,0001395/07/06
86154تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1045,000,000520,000,0001395/07/06
86153تهرانشقایق جنوبیآپارتمانفروش1255,600,000700,000,0001395/07/06
86134تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395/07/06
86031تهرانفردوس غربآپارتمانرهن و اجاره752,500,00030,000,0001395/07/05
85886تهرانفردوس شرقاداریرهن و اجاره1104,000,00050,000,0001395/07/04
85884تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانفروش601,300,00020,000,0001395/07/04
85883تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن9511,500,0001395/07/04
85885تهرانبهار شمالیآپارتمانرهن107کارشناسی1395/07/04
85838تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش654,350,000282,750,0001395/07/04
85836تهرانفردوس غربآپارتمانفروش773,896,000300,000,0001395/07/04
85882تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره601,800,00015,000,0001395/07/04
85835تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش1015,600,000565,600,0001395/07/04
85833تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش825,800,000475,600,0001395/07/04
85541تهرانورزی جنوبیآپارتمانفروش1155,700,000655,500,0001395/06/31
Page top