جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85247تهرانشقایق جنوبیآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001395/06/27
85246تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001395/06/27
85157تهرانبهار جنوبیآپارتمانرهن85110,000,0001395/06/25
85060تهرانشقایق جنوبیآپارتمانرهن و اجاره571,100,00020,000,0001395/06/24
85061تهرانپروانه شمالیآپارتمانرهن و اجاره851,400,00030,000,0001395/06/24
85059تهرانورزی شمالی آپارتمانرهن و اجاره107200,000100,000,0001395/06/24
84964تهرانباکری جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1342,600,00050,000,0001395/06/23
84852تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانرهن و اجاره76600,00065,000,0001395/06/21
84762تهرانورزی جنوبیآپارتمانرهن7080,000,0001395/06/20
84719تهرانوفا آذر جنوبیآپارتمانفروش984,700,000460,600,0001395/06/20
84716تهرانمنوچهری غربیآپارتمانفروش585,250,000304,500,0001395/06/20
84718تهرانپروانه جنوبیمستغلاتفروش28010,500,0001395/06/20
84717تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1165,500,0001395/06/20
84681تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1042,100,00040,000,0001395/06/18
84633تهرانوفا آذر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1854,500,00050,000,0001395/06/18
84516تهرانوفا آذر شمالیآپارتمانرهن و اجاره923,000,00020,000,0001395/06/17
84514تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانرهن8795,000,0001395/06/17
84383تهرانفردوس غربآپارتمانرهن و اجاره851,500,00035,000,0001395/06/16
84384تهرانفردوس شرقاداریرهن78130,000,0001395/06/16
84382تهرانفردوس غربآپارتمانرهن و اجاره1201,500,00035,000,0001395/06/16
84380تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن و اجاره671,300,00020,000,0001395/06/16
84183تهرانفردوس غربآپارتمانرهن و اجاره1342,600,00050,000,0001395/06/15
84045تهرانرامین شمالیآپارتمانرهن130100,000,0001395/06/14
84044تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن و اجاره751,000,00030,000,0001395/06/14
84043تهرانورزی جنوبیآپارتمانرهن7080,000,0001395/06/14
84042تهرانفردوس غربآپارتمانرهن و اجاره541,200,00025,000,0001395/06/14
83942تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1042,100,00040,000,0001395/06/13
83941تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره1062,200,00030,000,0001395/06/13
83828تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره621,500,00020,000,0001395/06/11
83827تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن و اجاره1162,350,00035,000,0001395/06/11
Page top