جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
15847تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش724,500,000324,000,0001393-06-11
15864تهرانبلوار فردوساداریفروش837,000,000581,000,0001393-06-11
15890تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش604,000,000240,000,0001393-06-11
15932تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش704,200,000294,000,0001393-06-11
15838تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393-06-10
15837تهرانبهار جنوبیآپارتمانفروش675,700,000381,900,0001393-06-10
15836تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش925,200,000478,400,0001393-06-10
15834تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش783,700,000288,600,0001393-06-10
15833تهرانبلوار فردوسمغازهفروش3225,000,000800,000,0001393-06-10
15689تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش864,000,000344,000,0001393-06-09
15694تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش783,850,000300,000,0001393-06-09
15485تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش794,000,000316,000,0001393-06-06
15438تهرانبهار شماليآپارتمانفروش885,200,000450,000,0001393-06-04
14821تهرانبلوار فردوس - خیابان شقایق جنوبیآپارتمانفروش804,300,000340,000,0001393-02-13
14728تهرانخیابان بنفشه شرقیآپارتمانفروش1035,000,000515,000,0001393-01-27
14433تهرانبلوار فردوس - خیابان بهار جنوبیآپارتمانفروش763,900,000296,000,0001392-10-25
14426تهرانبلوار فردوس - خیابان بنفشه شرقیآپارتمانفروش1035,000,000515,000,0001392-10-23
14226تهرانبلوار فردوس - خیابان بهار جنوبیآپارتمانفروش1455,000,000725,000,0001392-07-22
14074تهرانخیابان سازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش704,100,000287,000,0001392-06-08
13095تهرانبلوار فردوس - شقايق جنوبیآپارتمانفروش622,800,000173,600,0001391-07-19
13067تهرانبلوار فردوس - بهار جنوبیآپارتمانفروش852,500,000212,500,0001391-07-15
13051تهرانبلوارفردوس - شقایق جنوبیآپارتمانفروش763,000,000228,000,0001391-07-11
13028تهرانبلوار فردوس - شقایق جنوبآپارتمانفروش802,600,000208,000,0001391-07-06
12988تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1242,850,000353,400,0001391-06-30
12970تهرانبلوارفردوس - بهارجنوبیآپارتمانفروش1242,850,000353,400,0001391-06-28
12893تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش602,800,000168,000,0001391-06-15
12782تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1093,000,000330,000,0001391-06-01
12759تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش883,600,000317,000,0001391-05-28
12764تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش833,500,000291,000,0001391-05-28
12758تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش552,850,000142,000,0001391-05-27
Page top