جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
13095تهرانبلوار فردوس - شقايق جنوبیآپارتمانفروش622,800,000173,600,0001391/07/19
13067تهرانبلوار فردوس - بهار جنوبیآپارتمانفروش852,500,000212,500,0001391/07/15
13051تهرانبلوارفردوس - شقایق جنوبیآپارتمانفروش763,000,000228,000,0001391/07/11
13028تهرانبلوار فردوس - شقایق جنوبآپارتمانفروش802,600,000208,000,0001391/07/06
12988تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1242,850,000353,400,0001391/06/30
12970تهرانبلوارفردوس - بهارجنوبیآپارتمانفروش1242,850,000353,400,0001391/06/28
12893تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش602,800,000168,000,0001391/06/15
12782تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1093,000,000330,000,0001391/06/01
12759تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش883,600,000317,000,0001391/05/28
12764تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش833,500,000291,000,0001391/05/28
12758تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش552,850,000142,000,0001391/05/27
12572تهرانورزی آپارتمانفروش602,750,000165,000,0001391/05/20
12449تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1402,800,000392,000,0001391/04/06
12470تهرانبلوار فردوس آپارتمانفروش672,700,000180,900,0001391/04/06
12471تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش603,700,000220,000,0001391/04/06
12376تهرانبلوار فردوس آپارتمانفروش712,850,000202,000,0001391/03/31
12194تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1002,700,000270,000,0001391/01/22
12161تهرانبلوار فردوسمغازهفروش3617,000,000612,000,0001390/11/19
12162تهرانبلوار فردوساداریفروش724,200,000302,400,0001390/11/19
12163تهرانباغ فردوسآپارتمانفروش1472,500,000367,500,0001390/11/19
12164تهرانبلوار فردوسمغازهفروش2016,000,000320,000,0001390/11/19
12143تهرانبلوار فردوسمستغلاتفروش4203,000,0001,260,000,0001390/11/18
12144تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1122,850,000319,200,0001390/11/18
12145تهرانبلوار فردوسمغازهفروش1825,000,000450,000,0001390/11/18
12146تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش902,700,000243,000,0001390/11/18
12147تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش752,250,000168,750,0001390/11/18
12148تهرانبلوار فردوسمغازهفروش678,000,000536,000,0001390/11/18
12149تهرانبلوار فردوساداریفروش673,000,000201,000,0001390/11/18
12137تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش801,500,000120,000,0001390/11/17
12138تهرانبلوار فردوساداریفروش1102,350,000258,500,0001390/11/17
Page top