جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
16219تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش904,550,000409,500,0001393/06/13
15847تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش724,500,000324,000,0001393/06/11
15864تهرانبلوار فردوساداریفروش837,000,000581,000,0001393/06/11
15890تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش604,000,000240,000,0001393/06/11
15932تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش704,200,000294,000,0001393/06/11
15838تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393/06/10
15837تهرانبهار جنوبیآپارتمانفروش675,700,000381,900,0001393/06/10
15836تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش925,200,000478,400,0001393/06/10
15834تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش783,700,000288,600,0001393/06/10
15833تهرانبلوار فردوسمغازهفروش3225,000,000800,000,0001393/06/10
15689تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش864,000,000344,000,0001393/06/09
15694تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش783,850,000300,000,0001393/06/09
15485تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش794,000,000316,000,0001393/06/06
15438تهرانبهار شماليآپارتمانفروش885,200,000450,000,0001393/06/04
14821تهرانبلوار فردوس - خیابان شقایق جنوبیآپارتمانفروش804,300,000340,000,0001393/02/13
14728تهرانخیابان بنفشه شرقیآپارتمانفروش1035,000,000515,000,0001393/01/27
14433تهرانبلوار فردوس - خیابان بهار جنوبیآپارتمانفروش763,900,000296,000,0001392/10/25
14426تهرانبلوار فردوس - خیابان بنفشه شرقیآپارتمانفروش1035,000,000515,000,0001392/10/23
14226تهرانبلوار فردوس - خیابان بهار جنوبیآپارتمانفروش1455,000,000725,000,0001392/07/22
14074تهرانخیابان سازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش704,100,000287,000,0001392/06/08
13276تهرانبلوار فردوس - خیابان شقایقآپارتمانفروش653,300,000212,000,0001391/09/16
13095تهرانبلوار فردوس - شقايق جنوبیآپارتمانفروش622,800,000173,600,0001391/07/19
13067تهرانبلوار فردوس - بهار جنوبیآپارتمانفروش852,500,000212,500,0001391/07/15
13051تهرانبلوارفردوس - شقایق جنوبیآپارتمانفروش763,000,000228,000,0001391/07/11
13028تهرانبلوار فردوس - شقایق جنوبآپارتمانفروش802,600,000208,000,0001391/07/06
12988تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1242,850,000353,400,0001391/06/30
12970تهرانبلوارفردوس - بهارجنوبیآپارتمانفروش1242,850,000353,400,0001391/06/28
12893تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش602,800,000168,000,0001391/06/15
12782تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1093,000,000330,000,0001391/06/01
12759تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش883,600,000317,000,0001391/05/28
Page top