جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18742تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش944,735,000445,090,0001393-06-29
18743تهرانبلوار فردوساداریفروش1205,900,000708,000,0001393-06-29
18745تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش734,250,000310,000,0001393-06-29
18746تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش804,930,000394,400,0001393-06-29
18749تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001393-06-29
18750تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش654,650,000302,250,0001393-06-29
18441تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001393-06-27
18442تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393-06-27
18443تهرانسازمان برنامه مرکزیآپارتمانفروش1406,300,000882,000,0001393-06-27
18444تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش674,050,000270,000,0001393-06-27
18445تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش975,100,000494,700,0001393-06-27
18448تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش955,800,000551,000,0001393-06-27
18485تهرانبلوار فردوساداریفروش656,500,000422,500,0001393-06-27
18214تهرانبلوار فردوساداریفروش1065,000,000530,000,0001393-06-25
18215تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001393-06-25
18219تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش725,100,000367,200,0001393-06-25
18220تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش825,000,000410,000,0001393-06-25
18221تهرانبلوار فردوساداریفروش1056,800,000714,000,0001393-06-25
18222تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش764,400,000334,400,0001393-06-25
18033تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش744,450,000329,300,0001393-06-24
18034تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش904,800,000432,000,0001393-06-24
18035تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش935,150,000478,950,0001393-06-24
18036تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001393-06-24
18037تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش775,300,000408,100,0001393-06-24
18038تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش645,200,000332,800,0001393-06-24
17503تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1303,500,000455,000,0001393-06-22
17504تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001393-06-22
17505تهرانسازمان برنامه مرکزیآپارتمانفروش924,400,000404,800,0001393-06-22
17506تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش885,400,000475,200,0001393-06-22
17507تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش854,300,000365,500,0001393-06-22
Page top