جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18214تهرانبلوار فردوساداریفروش1065,000,000530,000,0001393/06/25
18215تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001393/06/25
18219تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش725,100,000367,200,0001393/06/25
18220تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش825,000,000410,000,0001393/06/25
18221تهرانبلوار فردوساداریفروش1056,800,000714,000,0001393/06/25
18222تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش764,400,000334,400,0001393/06/25
18033تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش744,450,000329,300,0001393/06/24
18034تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش904,800,000432,000,0001393/06/24
18035تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش935,150,000478,950,0001393/06/24
18036تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001393/06/24
18037تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش775,300,000408,100,0001393/06/24
18038تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش645,200,000332,800,0001393/06/24
17503تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1303,500,000455,000,0001393/06/22
17504تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001393/06/22
17505تهرانسازمان برنامه مرکزیآپارتمانفروش924,400,000404,800,0001393/06/22
17506تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش885,400,000475,200,0001393/06/22
17507تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش854,300,000365,500,0001393/06/22
17510تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش724,520,000325,000,0001393/06/22
17512تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش684,117,647280,000,0001393/06/22
17513تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش544,100,000219,000,0001393/06/22
17590تهرانگلستان جنوبی آپارتمانفروش1145,000,000570,000,0001393/06/22
17232تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001393/06/19
17233تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش745,150,000381,100,0001393/06/19
17234تهرانبهار شمالی آپارتمانفروش885,200,000457,600,0001393/06/19
17235تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001393/06/19
17236تهرانفردس - پروانه جنوبیآپارتمانفروش803,750,000300,000,0001393/06/19
17240تهرانورزی جنوبی آپارتمانفروش925,500,000506,000,0001393/06/19
16735تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393/06/17
16736تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393/06/17
16768تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1255,700,000712,500,0001393/06/17
Page top