جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20656تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001393/07/10
20662تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش875,800,000504,600,0001393/07/10
20663تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001393/07/10
20368تهرانبلوارفردوساداریفروش1055,500,000577,500,0001393/07/08
20369تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش624,500,000279,000,0001393/07/08
20370تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1085,000,000540,000,0001393/07/08
19840تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001393/07/06
19508تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش803,800,000304,000,0001393/07/03
19509تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001393/07/03
19510تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش23210,000,0002,320,000,0001393/07/03
19511تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1275,000,000635,000,0001393/07/03
19512تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش37211,500,0004,278,000,0001393/07/03
19513تهرانبلوار فردوساداریفروش976,200,000601,400,0001393/07/03
19514تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش664,000,000264,000,0001393/07/03
19515تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش504,300,000215,000,0001393/07/03
19516تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش723,680,556265,000,0001393/07/03
19517تهرانبلوار فردوساداریفروش515,900,000300,900,0001393/07/03
19519تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393/07/03
18739تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش544,390,000237,000,0001393/06/29
18740تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1564,000,000624,000,0001393/06/29
18741تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1086,400,000691,200,0001393/06/29
18742تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش944,735,000445,090,0001393/06/29
18743تهرانبلوار فردوساداریفروش1205,900,000708,000,0001393/06/29
18745تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش734,250,000310,000,0001393/06/29
18746تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش804,930,000394,400,0001393/06/29
18749تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001393/06/29
18750تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش654,650,000302,250,0001393/06/29
18441تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001393/06/27
18442تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393/06/27
18443تهرانسازمان برنامه مرکزیآپارتمانفروش1406,300,000882,000,0001393/06/27
Page top