املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک بلوار فردوس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28098تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش603,920,000235,000,0001393-09-23
28121تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش715,000,000355,000,0001393-09-23
28134تهرانسازمان برنامهآپارتمانفروش574,200,000239,400,0001393-09-23
28161تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش824,270,000350,000,0001393-09-23
28200تهرانبلوارفردوساداریفروش505,700,000285,000,0001393-09-23
28201تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش644,200,000268,800,0001393-09-23
28202تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش944,700,000441,800,0001393-09-23
28212تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش544,600,000248,400,0001393-09-23
28219تهرانسازمان برنامهآپارتمانفروش634,300,000270,900,0001393-09-23
27964تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش855,700,000484,500,0001393-09-20
27967تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش724,166,000300,000,0001393-09-20
27972تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1256,200,000775,000,0001393-09-20
27589تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش504,400,000220,000,0001393-09-18
27590تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001393-09-18
27604تهرانبلوارفردوسکلنگیفروش32010,500,0001393-09-18
27226تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش794,685,000370,000,0001393-09-13
27228تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1755,300,000927,500,0001393-09-13
27229تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش633,300,000207,900,0001393-09-13
27230تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش964,900,000470,400,0001393-09-13
26893تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1805,700,0001,026,000,0001393-09-11
26894تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1254,800,000600,000,0001393-09-11
26911تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش834,900,000406,700,0001393-09-11
26912تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش973,850,000373,450,0001393-09-11
26930تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش863,800,000326,800,0001393-09-11
26528تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش643,750,000240,000,0001393-09-09
26529تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش604,800,000288,000,0001393-09-09
26530تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش655,500,000357,500,0001393-09-09
26542تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش784,300,000335,400,0001393-09-09
26549تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1085,800,000626,400,0001393-09-09
26580تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش743,800,000281,200,0001393-09-09
Page top