املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک بلوار فردوس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
33803تهرانبلوارفردوس غربآپارتمانفروش865,100,000438,600,0001393-11-12
33527تهرانبلوارفردوس غربآپارتمانفروش1104,600,000506,000,0001393-11-08
32959تهرانبلوارفردوس غربآپارتمانفروش1105,200,000572,000,0001393-11-05
32812تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش895,500,000489,500,0001393-11-04
32831تهرانبلوارفردوسکلنگیفروش6599,300,0006,128,700,0001393-11-04
32553تهرانبلوارفردوس شرقآپارتمانفروش904,560,000410,000,0001393-11-01
32603تهرانبلوارفردوس غربآپارتمانفروش583,280,000190,000,0001393-11-01
32244تهرانبلوارفردوس شرقآپارتمانفروش984,800,000470,000,0001393-10-28
32110تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001393-10-27
32080تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش903,800,000342,000,0001393-10-26
31803تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش843,800,000319,200,0001393-10-24
31778تهرانبلوارفردوس شرقآپارتمانفروش1104,100,000451,000,0001393-10-24
31776تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش474,260,000200,000,0001393-10-24
31777تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1174,400,000514,800,0001393-10-24
31528تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1055,300,000556,500,0001393-10-22
31529تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1105,300,000583,000,0001393-10-22
31530تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش753,600,000270,000,0001393-10-22
31556تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001393-10-22
31578تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش674,000,000268,000,0001393-10-22
31057تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش905,400,000486,000,0001393-10-18
31100تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش803,900,000312,000,0001393-10-18
30791تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش864,400,000378,400,0001393-10-16
30792تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش784,100,000319,800,0001393-10-16
30824تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش875,200,000452,400,0001393-10-16
30842تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش775,000,000385,000,0001393-10-16
30684تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش723,680,000265,000,0001393-10-15
30685تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش1265,200,000655,200,0001393-10-15
30706تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش526,200,000322,400,0001393-10-15
30750تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش654,200,000273,000,0001393-10-15
30573تهرانبلوار فردوساداریفروش705,000,000350,000,0001393-10-14
Page top