جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26893تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1805,700,0001,026,000,0001393/09/11
26894تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1254,800,000600,000,0001393/09/11
26911تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش834,900,000406,700,0001393/09/11
26912تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش973,850,000373,450,0001393/09/11
26930تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش863,800,000326,800,0001393/09/11
26528تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش643,750,000240,000,0001393/09/09
26529تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش604,800,000288,000,0001393/09/09
26530تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش655,500,000357,500,0001393/09/09
26542تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش784,300,000335,400,0001393/09/09
26549تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1085,800,000626,400,0001393/09/09
26580تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش743,800,000281,200,0001393/09/09
26613تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش935,200,000483,600,0001393/09/09
26467تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1155,400,0006,221,000,0001393/09/08
26500تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش674,250,000284,750,0001393/09/08
26139تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش774,200,000323,400,0001393/08/29
26140تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش605,000,000300,000,0001393/08/29
26144تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393/08/29
26152تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001393/08/29
25828تهرانبلوارفردوساداریفروش756,500,000487,500,0001393/08/27
25829تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393/08/27
25830تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش435,000,000210,000,0001393/08/27
25836تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393/08/27
25002تهرانوفا آذر جنوبيآپارتمانفروش714,600,000326,000,0001393/08/21
24466تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش844,200,000352,800,0001393/08/19
24520تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001393/08/19
24549تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش713,850,000273,350,0001393/08/19
24151تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1375,800,000794,600,0001393/08/15
24152تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1105,200,000572,000,0001393/08/15
24153تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش853,800,000323,000,0001393/08/15
24156تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش1436,000,000858,000,0001393/08/15
Page top