املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک بلوار فردوس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
35823تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001393-11-30
35824تهرانفردوس غربآپارتمانفروش825,200,000426,400,0001393-11-30
35825تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1164,700,000545,200,0001393-11-30
35360تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش615,300,000323,300,0001393-11-26
35361تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001393-11-26
34564تهرانبلوارفردوس غربآپارتمانفروش755,800,000435,000,0001393-11-19
34565تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش943,500,000329,000,0001393-11-19
33802تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش985,720,000560,000,0001393-11-12
33803تهرانبلوارفردوس غربآپارتمانفروش865,100,000438,600,0001393-11-12
33527تهرانبلوارفردوس غربآپارتمانفروش1104,600,000506,000,0001393-11-08
32959تهرانبلوارفردوس غربآپارتمانفروش1105,200,000572,000,0001393-11-05
32812تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش895,500,000489,500,0001393-11-04
32831تهرانبلوارفردوسکلنگیفروش6599,300,0006,128,700,0001393-11-04
32553تهرانبلوارفردوس شرقآپارتمانفروش904,560,000410,000,0001393-11-01
32603تهرانبلوارفردوس غربآپارتمانفروش583,280,000190,000,0001393-11-01
32244تهرانبلوارفردوس شرقآپارتمانفروش984,800,000470,000,0001393-10-28
32110تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001393-10-27
32080تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش903,800,000342,000,0001393-10-26
31803تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش843,800,000319,200,0001393-10-24
31778تهرانبلوارفردوس شرقآپارتمانفروش1104,100,000451,000,0001393-10-24
31776تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش474,260,000200,000,0001393-10-24
31777تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1174,400,000514,800,0001393-10-24
31528تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1055,300,000556,500,0001393-10-22
31529تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1105,300,000583,000,0001393-10-22
31530تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش753,600,000270,000,0001393-10-22
31556تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001393-10-22
31578تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش674,000,000268,000,0001393-10-22
31057تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش905,400,000486,000,0001393-10-18
31100تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش803,900,000312,000,0001393-10-18
30791تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش864,400,000378,400,0001393-10-16
Page top